Jak vypadá aurické pole zachycené automatickou kresbou

Pokud bychom byli schopni vidět naše energetické pole očima, zjistili bychom, že se skládá z mnoha vrstev a struktur, které jsou svou barevností a chováním naprosto nevídané, nádherné a dokonalé. Tuto schopnost někteří lidé opravdu mají, obvykle však v omezeném rozsahu. Jsou tedy schopni vidět jen určitou část pole- kupříkladu barevnou mlhovinu pohybující se kolem těla nebo pulsující strukturu některých polí, ale zatím jsem se nesetkala s tím, že by někdo viděl celé aurické pole a všechny jeho vrstvy najednou jako kompaktní celek. Velmi často jsou lidé schopni vizuálně zachytit jakýsi opar (siluetu) kolem těla, která má obvykle šedavý nebo šedomodrý odstín, popřípadě vidí dominantní barvy aury, které jsou pro člověka (kterého sledují) typické.

Automatická kresba je specifická v tom, že kreslíř nemusí mít plnou schopnost vizuálního vidění aurických vrstev, ale dokáže dané téma zachytit pomocí tužky. Je nutné pochopit, že kresba a její styl je velmi individuální záležitost a mnohdy (především v oblasti diagnostiky situací) se může vyjadřovat velmi symbolickým způsobem. Ve většině případů má nulovou uměleckou hodnotu, ale pokud si člověk vyvine vlastní styl a zdokonaluje se, jeho obrázky se stanou asistenční pomůckou pro lepší pochopení mnoha situací. Pokud bychom zakreslili aurické pole tak, jak ho můžeme zachytit fyzickým okem, mohlo by to vypadat třeba takhle:

Určité barvy v poli převládají, nebo se překrývají (což pastelka zachytí pochopitelně velmi nedokonale:-) Aura (pokud je v pořádku) má přirozeně vejčitý tvar.

 Nebo můžeme zvolit plošný, velmi názorný nákres, jak jsou jednotlivá pole (obrazně) sesazena do sebe.

Tady vidíme, že jednotlivé vrstvy tvoří ve skutečnosti jakousi"vejčitou strukturu", kdy vnitřní pole jsou žloutkem, prostřední bílkem a vrchní skořápkou, která chrání plod uvnitř - tedy lidské tělo. Ano, přesně tak, jak můžeme vidět u kuřátka nebo podobně u zvířecího a lidského plodu uvnitř dělohy. Všechny chrání podobný obal. Oblý tvar je tajemným základem stvoření a zřejmě jakýmsi klíčem k harmonii. Vždyť planety jsou oblé, jejich pohyb je vždy elipsovitý, architektura, která se zabývá prostory, v nichž žijeme, si klade otázku využití kruhových staveb namísto hran, na které jsme všichni zvyklí. Geopatogenní zóny se v mnoha případech táhnou přes rohy a kouty místnosti, kde se stavba "láme" a kde se hromadí vlhkost. Feng-shui upozorňuje na nevhodnost předmětů s ostny a hranami, především v místnostech, kde spíme. Proč? V čem spočívá nebezpečí "ostrých rohů" a na čem stojí kouzlo oblých předmětů a staveb? Klíčem bude zřejmě tok energie a zachování energie. Samotný symbol kruhu či vejce je odedávna považován za ochranný štít, který zabraňuje škodlivým vlivům. Náhoda? Asi těžko. A takhle můžeme pokračovat donekonečna. Ale zpátky ke kresbě:

Pokud tedy automatickou kresbu zjednodušíme ještě víc, získáme vyloženě symbolický náhled struktur aury, které jsou rozvrstveny horizontálně, naskládané jedna na druhé (obrázek vlevo). Jde o trochu odlišný způsob zakreslování, než který nabízí klasická a známá diagnostika, která staví na tvaru a velikosti čaker, jako například zde na tomto obrázku (vpravo). Vykreslení jednotlivých vrstev (plošně) však může pomoci k lepšímu pochopení toho, co se v daném poli děje - jak je strukturované, husté a vitální.

Pokud budeme postupovat od nejspodnější vrstvy:

červená, oranžová a žlutá barva vypovídají o stavu naší vůle k životu, existenční stabilitě, emocionálním životu a schopnosti prosadit své priority. Zelená (srdeční), modrá a oblast hlavy naznačuje, jak si stojíme se svými city, vědomím a mentální sférou. Může se zde samozřejmě nacházet mnoho specifických jevů, které vypovídají o individuální nátuře, stavu, nebo pocitech konkrétního člověka. Obecně lze říct, že pokud je všechno v harmonii, tento symbolický nákres aury připomíná svým tvarem sarkofág. Okraje pole jsou pevné, každá vrstva je přiměřeně hustá a pole drží tvar.

Ve stavu oslabení, smutku a ztráty životní motivace (obrázek níže) začíná pole chřadnout a blednout. Někdy jen v určitých vrstvách, jindy je zasažena celá energetická struktura. Ztrácí se tvar, jas i hustota. Typické je i zúžení pole blíže k tělu. Podle mé zkušenosti se často potvrzuje vztah mezi slabým tokem energie v poli a nízkou schopností člověka udržet své hranice a řídit svůj život. Konkrétně v tomto případě má aura specifický rys - zelená barva (srdeční) je hyperaktivní. To naznačuje, že osoba je příliš citově otevřena svému okolí a nechá se snadno zraňovat. Zároveň zelená barva překrývá i oblast břicha (solární pleteň), což můžeme vyhodnotit tak, že tento člověk svou přehnanou ochotu k okolí používá jako kompenzační chování pro své slabé sebevědomí.

A naopak. Čím hustší a silnější je pole, které kresba ukáže, tím rozhodnější a průraznější obvykle člověk bývá. Dotyčný se umí prosadit a nenechá si nic líbit. Jsou ovšem i takové případy, kdy jsou některé vrstvy aury předimenzované až agresivní. Pak můžeme mít co do činění s diktátorskou, sebestřednou až hrubou osobností (níže). Můžeme si všimnout, že v tomto případě je oproti předchozímu obrázku citové pole nápadně malé a úzké. Tento člověk je citově uzavřený, žije primárně sám pro sebe a má sníženou schopnost empatie k druhým. Spodní část aury je naopak nápadně velká a "ostrá". Od takového jedince můžeme čekat vyloženě světský přístup k životu ve stylu "urvi, co můžeš".

Automatická kresba - vztahové interakce

Manželství "na autopilota"

Situace:

Žena ve středním věku žije mnoho let v partnerství typu "vedle sebe, nikoliv spolu". V tomto případě to platí na 100%. Neboť mezi partnery není kromě spojení přes solar plexus, žádné další energetické pouto. Na obrázku ženy (vlevo) je názorně vidět, že vitální energie jsou velmi oslabené, v úrovni srdce se nachází tmavá čára - tak zvaný "šrám". Ten značí citové zranění, osten na srdci, který tříští její city a naznačuje, že partner jí velmi ublížil a tato rána se nikdy nezhojila. Oblast druhé čakry a solární pleteně vykazuje slabou aktivitu - tedy žena je velmi bojácná a chybí jí sebedůvěra ozvat se, nebo vzdorovat aktuální situaci.

Na proti tomu partner (vpravo), má velmi silnou první vrstvu pole - je existenčně spokojený s aktuální situací. Také solární pleteň je v jeho případě nadměrně silná a spirálou se vztahuje k partnerce, z níž odebírá energii. Z toho jasně vypývá, že parner čerpá své sebevědomí na úkor partnerky a projevuje se vůči ní dominantně (ačkoliv v přítomnosti ostatních lidí může být tento muž mnohem zdrženlivější a méně sebejistý). Energetický tok na úrovni druhého a pátého pole směřuje do neznáma. Tento muž je tedy emocionálně navázán jinde. Žije si svůj vlastní život mimo tento vztah. Oblast srdce vykazuje jen malé množství energie, což znamená, že tento člověk má omezenou schopnost milovat. Žije hodně sám pro sebe a vyhledává spíš vztahy, na kterých se dá profitovat.

Toto manželství "odumřelo" již před mnoha lety a partnerská vazba přežívá jen na základě zvyku, nikoliv vzájemné interakce a citů. Partnerka je emocionálně vyčerpaná, žije na svůj úkor, ale bojí se udělat krok do samostatného života, partner je naopak spokojený, protože v soužití má jistotu rutiny, trpí falešnou sebejistotou a nehodlá nic měnit.

Na základě praxe bych ráda k tomuto tématu dodala své poznatky:

Pokud žijete dlouhodobě v mrtvém partnerství a jste vyloženě nešťastní, neodkládejte svůj odchod neustále na později, později a později.... Bývá v životě člověka totiž období "síly", kdy je na konkrétní změnu přirozeně připraven a motivován. Poznáme ho všichni velmi jasně: Je to čas, kdy cítíme, že dokážeme zvládnout novou výzvu a dalo by se říct, že i když se bojíme nového, zároveň se těšíme na budoucnost a jsme zvědaví, co nám život přinese. Takové období může někdy trvat i tři, čtyři roky. Proto je dost času se připravit a vše promyslet. Když však toto období projde člověk pasivně, nic nezmění a nechá se unášet osudem, vlna motivace a síly ke změně začne pozvolna pohasínat. Někdy máme štěstí - díky hře osudu a vlivem určitých událostí se naše "vlna síly" opět vzedme, bohužel často za dramatičtějších okolností. Častěji se však setkávám s tím, že lidé svou vlnu "prošvihli" a energii, která jim byla dána, jako motor ke změně, prohospodařili neustálým odkládáním na později. Takový člověk pak čeká na další vlny, které najednou už nepřicházejí. Psychická síla se vytrácí a pohled do budoucnosti se zužuje. Nakonec vzniká stav, kdy má člověk pocit, že už ho nic nečeká a že nemá smysl se vůbec o něco pokoušet. To je chvíle, kdy náš Duch přestal bojovat o své štěstí. Vzdal se, zlomil se. Je to stav emocionálního vyhoření, se kterým se velmi těžko pracuje, protože vyprchalo příliš mnoho sil, moc dlouho jsme otáleli a nechali si utéct mnoho vln...mnoho příležitostí.

Proto nečekejme, až bude za měsíc a za rok naše vlna ještě vyšší a dokonalejší. Pokud se po ní dá svézt, chyťme ji včas!

Partner jako oběť vztahu

Situace:

Muž (vlevo) žije v několikaletém vztahu s partnerkou, která ho "dusí". Muž má vcelku pěkné a vyrovnané pole, avšak žlutá oblast - solární pleteň a zelená oblast srdce je sice dostatečně široká, ale zároveň jaksi "obláčková a prořídlá", oproti zbytku pole. Taková indície ve vztahové kresbě ukazuje, že muž má velmi vláčnou a ústupnou povahu, raději tedy mlčí a podřizuje se, aby měl klid. Ze srdce se táhne jemná nitka, kterou se muž vztahuje směrem k srdci partnerky. Z toho můžeme usoudit, že jde o citově založeného člověka, který by rád vztahové pouto upevňoval.

Vpravo si můžeme prohlédnout auru jeho ženy, která je očividně mnohem dynamičtější osobnost, pole je dominantní, místy až agresivní. Kolem krku a hlavy jsou zakresleny jakési "bodliny". Takový rys se objevuje nejčastěji u lidí, kteří rádi verbálně napadají ostatní. Zde bychom to mohli pracovně nazvat "syndromem štěkny":-). Každopádně, nejdůležitějším bodem interakce je srdeční oblast, která je u ženy vůči partnerovi zcela pasivní, nevyvíjí žádnou snahu chytit partnerovu citovou nitku a reagovat na ní. Tato žena svého partnera zcela zřejmě nemiluje. Všimněme si také mocné spirály (solární pleteň), která míří přímo do partnerova těla. Vždy, když je solární "tunel" přítomný v takové velikosti a je jednostranný, ukazuje na parazitický typ vztahu, kdy jeden nějakým způsobem využívá (skoro bych řekla: používá) druhého. Ve spodní linii pole - v jeho kořenech, je černá čára, poukazující na intenzivní a nezdravý vztah k majetku a materiálním hodnotám, které žena přes partnera získává, nebo udržuje.

Teď si znovu prohlédněme celek. Zajímavé je, že oranžová vrstva pole je u obou plná. To znamená, že ačkoliv tento vztah není citově naplňující, ani jeden z partnerů očividně emocionálně nestrádá a pravděpodobně žijí společným milostným životem (ač rutinním). Nelze říct, že by takové partnerství mělo hluboký rozměr, zároveň nelze tvrdit, že jsou spolu tito dva nešťastní. Jde o profil dvou protilehlých extrémů, kde partner je submisivní typ, co na sobě nechá "štípat dříví" a partnerka toho směle využívá. Podstatné je, že se ani jeden nechce změnit. Úkolem takového nerovného svazku bývá pilování povahy - přijetí zrnka protilehlé síly do vlastní povahy. Poddajný člověk (působící dojmem obětního beránka) se má učit průbojnosti, nezávislosti a odvaze, dominantní protějšek naopak musí slevit ze svých nároků a umírňovat sobecké sklony, naučit se dávat. Někdy se to podaří oběma, někdy jednomu a někdy nikomu... Ze vztahu na obrázku bychom mohli předvídat, že obě strany se ve svých pozicích cítí v podstatě pohodlně, neposouvají své charaktery a postoje, a jestli se v jejich životech nestane nic zvláštního, můžou tímto stylem spolužít a vegetovat klidně celá další léta. Popřejme jim k tomu hodně štěstí a trpělivosti:-)

Pravé přátelství

Když mi lidé píší, že mají problém se svými přáteli, bývám mnohokrát udivena, co mnozí považují za přátelský vztah, protože kresba někdy ukáže zcela nulové spojení srdečního okruhu. Lidé pak obvykle přiznají, že jde jen o "známého/známou" a problém se netýká vlastně vůbec jejich vztahu, spíš falešné kolegiality, pomluv a jiných běžných okolností.

Pokud se s někým opravdu přátelíme, na úrovni aury se tvoří vztahové nitky komunikační, mentální, a především citové, ty jsou nejdůležitější, protože vystihují hloubku a intenzitu našeho vztahu. Občas vznikají i jemné společné provázky solární pleteně. Když jsou harmonické, působí někdy oba kamarádi na své okolí skoro jako sourozenci, nebo dokonce "dvojčata". Pokud se takový intenzivní vztah z nějakého důvodu náhle rozdělí, může člověk rozluku vnímat jako bolestnou ztrátu "kousku" sebe sama. To je jev, související s přetržením společných provázků právě v úrovni solární pleteně. Stane-li se, že nás kamarád zradí, přestože náš vztah byl velmi vřelý a otevřený, cítíme doslova "nůž v srdci". Vzájemné srdeční provázky se utrhly, nebo těžce poškodily násilným způsobem, což je vnímáno jako šok a pocit ochromení, které vnímáme téměř fyzicky. Tenhle pocit každý z nás určitě někdy zažil, protože se týká veškerých silně citových vazeb, napříč všemi druhy vztahů.

Někdy se setkáváme s názorem, že některá přátelství nemůžou fungovat, třeba ty mezi mužem a ženou. Záleží asi na individuálních zážitcích každého jedince. Dle mých zkušeností taková přátelství fungují naprosto běžně a někdy jsou to opravdu letité a kvalitní vztahy. I pro tento případ přidávám harmonický obrázek přátelství muže a ženy, kde jsou přítomny všechny vazby, jaké k takovému vztahu patří. Zahrnují živé a stimulující mentální i verbální propojení, výrazné citové spojení v duchu "mám tě rád/a, a můžeš se o mě opřít". Nechybí ani jemné propletení identit v solárním okruhu. Tito lidé mají hodně společného, přesto, že jejich povahy se mohou v mnoha bodech odlišovat. Stejnoměrná výměna energie na obou stranách vyjadřuje vztahovou rovnost - "kolik dám, tolik dostávám ".

Můj oblíbený, okouzlující citát: "Přátelství stojí na pravdě, v tom tkví jeho hodnota"

Je to láska, nebo jen smyslné okouzlení?

Jsme-li k někomu neodbytně přitahování, máme tendenci si ihned vytvářet představy o vášni, společné budoucnosti a lásce až za hrob, neboť taková silná touha sebou přináší jakýsi nádech osudovosti. To platí především pro ženy, ale i muži takové situaci čas od času neujdou. Fascinace druhou osobou vyvolává nejrůznější obrazy, které mohou být však v určitých případech na míle vzdálené realitě. To platí především v situacích, kdy jeden partner touží po ryze intimním vztahu a citově se nechce angažovat, zatímco druhý si od vášnivých chvilek slibuje víc, než je mu ve skutečnosti nabízeno. Ano, mluvíme o milostných vzplanutích, vztahových i mimo-vztahových. Vzájemný plnohodnotný svazek se v kresbě vyznačuje silným a hlavně oboustranným citovým propojením. Kromě srdce musí být zcela jistě zapojen okruh druhého (oranžového) energetického pole, který mapuje intenzitu fyzické přitažlivosti a souhry obou partnerů. Čím větší množství aurických vrstev je mezi partnery propojeno, tím souladnější a šťastnější je jejich soužití a tím lépe si spolu rozumí. Takový vztah je vzácným darem z nebe, který není radno znevažovat. Riskovat takovou hodnotu pro chvilkové erotické pobavení může být osudovou chybou s ničivými následky. Hezký příklad takové souladné vztahové vazby je například zde:

Další verzi, tentokrát nenaplněného milostného vztahu, vidíme na následujícím obrázku:


Žena (vlevo) má vůči partnerovi aktivní napojení v oblasti komunikace a sexuality. Srdeční provázek však vlaje v prostoru. Totéž se odehrává na úrovni solární pleteně. Žena touží po citovém spojení a zřejmě inklinuje k závislosti na partnerovi. Muž je vůči ženě silně sexuálně angažován, ale srdeční provázek se táhne opačným směrem. Jeho citové touhy směřují jinam. Solární pleteň nereaguje a drží se ve svém středu. Z toho můžeme usoudit, že muž si nepřeje, aby se k němu žena emocionálně poutala.

Bohužel tento druh interakce je typický pro vysloveně tělesný poměr bez budoucnosti, ať si to partneři otevřeně přiznávají, nebo ne. Ve chvíli, kdy vyprchá vášeň, se takový vztah většinou rozpadá, popřípadě přežívá na občasných milostných schůzkách, bez dalšího vývoje. Člověk bude nucen časem vystřízlivět a přestat si dělat nereálné naděje, že snad svou přízní a touhou v partnerovi/partnerce vyvolá hlubší city. Bylo by moudřejší hledat nový vztah, kde o lásku nikdo prosit nemusí. 

S kým to vlastně žiji?

Situace:

Na příkladu ženy, která prožila náročné manželství a poté několikaletý vztah s dalším mužem, si ukážeme, jak může určitý typ vazby energeticky ovlivňovat stav aury. Dotyčná žena si zpětně klade otázku, jakou osobností je vlastně její ex-manžel a co se mezi nimi odehrávalo za interakce? Může se občas stát, že v některých vztazích je jeden z partnerů vnitřně natolik nepřístupný, nečitelný a uzavřený, že i po skončení takového manželství nedokáže jeho partner/ka plně porozumět ani jeho povaze, ani vztahu, který proběhl. Automatická kresba nedokáže odhalit všechny detaily, ale pomůže rozklíčovat podstatné prvky vztahu a jeho účastníků. Pojďme se podívat, co se odehrávalo mezi partnery:

Muž (vlevo) má velmi silná a intenzivní spodní energetická pole. Jak už víme, tento rys poukazuje na člověka invazivního, vitálního, tedy osobnost spíše fyzického ražení. V případě partnerství se vyskytuje silná potřeba sexuální aktivity (jako nástroj emočního vybití) a je zde riziko častých nevěr. Solární pleteň je naopak zúžená a velmi hustě rámovaná. Tento člověk je tedy sice dominantní a živelný, ale jeho nižší sebedůvěra a slabá osobní identita jsou pevně korigovány kontrolou. Hlídá si svůj prostor a pohrdá projevy slabosti. Srdeční oblast je malá, taktéž s pevným okrajem. Je citově uzavřený, s omezenou schopností city projevit, dá se také říct, že jeho citový život je "chudý". V oblasti krku je blok, což (v kombinaci se zúženou solární pletení) může naznačovat osobnost, která byla v dětství ponižována a v dospělosti se takovému prožitku snaží za každou cenu vyhnout tím, že dominuje nad ostatními. Tím udržuje navenek dojem síly a nadvlády. K partnerce se vztahuje pouze přes druhou a třetí čakru.

Žena (vpravo) má vyčerpané druhé a třetí pole (kde je s partnerem propojena) a její slabé provázky v těchto oblastech unikají (na krátkou vzdálenost) opačným směrem. To dělá dojem, jakoby partnerka chtěla vnitřně "utéct" před invazivní partnerovou energií. Její srdeční oblast je naopak extrémně nahuštěná a veliká, snaží se nabídnout citovou nitku manželovi, ten ale neodpovídá. Silná srdeční oblast ženiny energie svědčí o bohatých citech, které je nucena zadržovat a hromadit ve svém poli, neboť partner je nepřijímá a neopětuje. Z krku vybíhá slabý provázek, jako snaha o bližší komunikaci a propojení s partnerem.

Zde jde evidentně o výukový vztah, který byl od začátku založený především na tělesné přitažlivosti. Když přerostl v manželství, ukázaly se mocné rozdíly ve vnitřním založení a potřebách každého z partnerů. Nejde tedy pouze o povahy! Jde o druh energie, se kterou se každý rodíme. V tomto případě se sešly dvě naprosto nesourodé duše. Citlivá žena, toužící po bohatém citovém životě a živočišný muž tvrdšího ražení, který se citovému životu spíš vyhýbá. Rozvod byl pro obě strany dobrým řešením a nabídl prostor k navázání nových vztahů, které by lépe vyhověly oběma zúčastněným.

Tatáž žena později navázala vztah s dalším mužem, se kterým strávila několik let života:

Tentokrát je žena na obrázku vlevo a její nový partner vpravo. Všimněme si, jak se pole partnerky výrazně proměnilo. Oranžová, žlutá i zelená vrstva se naplnily energií, oblast hlavy se zvětšila a rozšířila (získání duševní motivace) a celá aura získala pěkný zdravý obrys. Je očividné, že tento vztah zapůsobil blahodárně na její sebedůvěru a podnítil chuť k životu.

Partnerova aura je poměrně vyrovnaná. Solární pleteň a srdeční pole mají náležitou hustotu, ale vykazují menší aktivitu. Na rozdíl od předešlého modelu vztahu, jsou zde energie měkké a neinvazivní. Zde tedy muž nevytváří agresivní tlak, ale stále platí, že v oblasti pleteně kontroluje a hromadí energii pro sebe (průběžně kalkuluje, jaké výhody vztah přináší). V oblasti druhého pole i srdce je pěkné vzájemné propojení energií, city i přitažlivost spolu souzní. Velkým "plus" je citová nitka, kterou muž navazuje vyloženě srdeční vazbu k ženě. Láska z jeho strany je přítomna a probíhá oboustranná výměna. Drobné "mínus" v takovém svazku se projevuje na velikostech zelených citových nitek. Partnerčina nitka je o poznání větší a intenzivnější, z čehož můžeme usoudit, že ačkoliv se oba milují, partnerčiny city jsou o poznání silnější a otevřenější. Nitky v oblasti krku vyjadřují způsob, jak partneři usilují o společnou komunikaci. Nitky se ale navzájem míjí. Je možné, že právě nesourodost názorů na život, byla příčinou pozdějšího rozchodu.

Každopádně toto partnerství bylo nepochybně krokem kupředu. Přineslo oběma lidem množství krásných a hodnotných zážitků, posílilo jejich sebe-hodnotu a poskytlo dobrou základnu pro ozdravení citových problémů z předešlých vztahů.

Dobrá partie

Situace:

Žena (vpravo) navázala vztah se sebejistým, úspěšným mužem (vlevo). Na obrázku můžeme vidět živou "konverzaci" jejich energetických polí. Na první dojem působí kresba velmi harmonicky, avšak při bližším zkoumání můžeme zaznamenat určité zarážející rysy tohoto vztahu.

Na úrovni komunikace je vazba nejsilnější. Partneři tedy bohatě debatují, ale všimněme si, že komunikační provázek, který vysílá žena, se obtáčí kolem partnerovy hlavy a tvoří jakýsi obláček. Žena používá komunikaci jako nástroj balamucení. Klame partnera slovy. Znáte rčení "ztratil pro ní hlavu"? Ano, přesně toto je ten případ:-).

V oblasti srdce putuje nitka (spirála) jen jedním směrem - od muže směrem k ženě. Muž je tedy zamilovaný a ochotný své city nabídnout. Vypadá to, jako by dokonce živil partnerku svou láskou. Nedá se říct, že by žena byla chladná, ale partnerovy city hromadí ve svém poli a nevrací zpět. Pouze se jimi sytí. Naopak v oblasti solární pleteně jde jednosměrná spirála od ženy k muži. Partnerka tedy používá partnerovy síly k povzbuzení své vlastní identity. Jakmile se její spirála dotýká partnerova pole, jeho solární pleteň nechřadne (jako u předešlých případů), ale naopak sílí a roste. To může naznačovat, že žena povzbuzuje partnerovo sebevědomí, ale zištným způsobem, hodlá tedy profitovat na jeho úspěchu a silné pozici. Ve druhém poli je z mužovy strany silná přitažlivost vůči partnerce, která poskytuje zpětnou vazbu, ale ve slabším podání. Partneři se tedy přitahují, ale žena je více emocionálně odtažitá. V úrovni prvního pole si partner vede velmi jistě, partnerka nemá tolik "pevné půdy pod nohama", materiální stránka života je u ní nestálá a proměnlivá. Zde hází do prostoru tmavou linku - hledá stabilnější existenční "kořen" (nebo kořena:-)) pro život. Poslední a nejzajímavější rys ukazuje kresba na partnerčině hlavě. Ta je překryta tmavým závojem. Značí skrytou osobnost, která tají svou pravou tvář.

Máme zde tedy vztah, kde žena cíleně "živí" sebevědomí svého partnera, snaží se ukázat samu sebe v co nejlepším světle a postupně se přimyká k jeho síle, z níž čerpá. Vytváří ideální podmínky pro to, aby mohla později z této interakce těžit veškeré výhody. Partner nic netuší a ochotně přijímá partnerčiny komplimenty, které mu dodávají náboj sebevědomí. Zastihli jsme ho v čase sladkého štěstí, lásky a naplnění. V tomto případě je těžké určit, zda přát takovému muži ještě několik let ideálního štěstí, nebo raději brzké vystřízlivění:-)

Konec ukázek

Věřím, že vám ukázky  pomohly lépe porozumět systému kresby a možná i nabídly náměty           k přemýšlení o vztazích a lidských hodnotách :-)