Sny a jejich symboly

Práce se sny je mým koníčkem v podstatě od dětství. Jsou momenty, kdy nám sny opravdu pomáhají a radí na životních křižovatkách. V některý klíčových situacích se mohou dokonce stát velmi cennou databankou informací.

Není však vůbec nutné, snažit se vykládat každý sen, který se nám zdá! Věnujme pozornost POUZE těm snům, které nás něčím výrazně osloví, znepokojí, nebo jsou jaksi neodbytné. Jsou to sny, u kterých přirozeně  tušíme nějaký klíčový vzkaz pro náš současný život a situaci. V nich bude ukryto poselství našeho podvědomí, které se nás snaží navést správným směrem! Většinou se nám takové sny zdají, když něco v životě měníme, zažíváme osudové obraty, nebo stojíme před důležitým rozhodnutím... 

Lidé mi píšou své dotazy k automatické kresbě a mnohokrát přidají i určitý sen, u kterého mají neodbytný pocit, že se nějak váže na téma, které právě řeší. Mohu to jen potvrdit. Je zarážející, jak mnohdy naprosto přesně souvisí s tématem jejich problému a nabádá k určitému postupu. Týká se to jak vztahových záležitostí, zesnulých rodinných příslušníků, materiálních věcí, tak osobního růstu a dalších rozmanitých témat, jaká daného člověka zrovna provázejí osudem.

Jako mnoha dalším lidem, i mě se potvrdilo, že sny mohou upozorňovat na věci, které se přihodí. Někdy nás dokonce varují, že jsme třeba někde sešli ze správné cesty. V jiných případech slouží pouze jako ventil pro naše obavy, stres, nebo jiné silné emoce. Mnoho snů je ale také vyloženě "procesních". Zobrazují, jak se cítíme v některé životní fázi, naši bezradnost, nejistotu, ale i radostná očekávání a pokroky. Pak jsou samozřejmě druhy snů, které popisují čistě vnitřní procesy v naší psychice - jak si vedeme lidsky - ve svém charakteru, a nakolik je náš osobní životní postoj konstruktivní. Někdy nás sny chválí a oceňují, že pomáháme své duši růst, v jiných obdobích nás naopak kritizují a poukazují na fakt, že po své duši "šlapeme".

Mnoho snů se mi podařilo úspěšně vyluštit, některým jsem však porozuměla až později. Tedy poté, co se odehrály okolnosti, na které sen předběžně poukazoval. I to mi bylo velice užitečné, jelikož jsem zpětně dokázala pochopit "specifický jazyk", který používá naše podvědomí.

Snová symbolika se dá zobecňovat totiž jen v některých případech. Naše podvědomí si samo formuje obrazy a scénáře přesně na míru snícímu a jeho struktuře cítění a myšlení. Proto jsou některé obrazy komplikované a těžko rozluštitelné, jiné jsou až směšně názorné a zjednodušené. Někdy naše podvědomí používá dokonce symbolická přirovnání, jaká známe ze života (viz ukázky níže).

Musím říct, že různé snáře (kterých jsem pročetla poměrně dost) se mi vůbec neosvědčily a nedokázala jsem si dávat s jejich pomocí sny do hlubších souvislostí, abych se je naučila lépe chápat. Pročítání snářů jsem tedy svého času vzdala. Až na jednu výjimku, kterou jsem objevila naprostou náhodou... Ta výjimka se jmenuje Snář Sebepoznání (autor Jaromír Medo). Psychologicky laděný snář tohoto autora je naprosto nejlepší (a v mých očích přímo geniální) dílo, jaké jsem kdy četla. Doteď z něho občas ráda čerpám, když si s nějakým symbolem nevím rady. Každému, kdo chce lépe porozumět svým snům, tento snář opravdu doporučuji, protože slouží jako skvělá výuková kostra pro všechny snové nadšence:-). Začátečníky i pokročilé...

Ale nepočítejte prosím s tím, že za pomoci této pomůcky se vám výklad sesumíruje dohromady jaksi sám od sebe. Snář je založen na jednotlivých (orientačních) symbolech, které se člověk musí naučit aplikovat do celkového obrazu snu, s přihlédnutím k aktuálním okolnostem a situaci snícího. To všechno dohromady stojí práci, snahu, zamyšlení, cítění a čas:-)

 Výklady snů - ukázky z praxe

                 NOVÉ AUTO

Situace: Snící navázala ve svém reálném životě milostný poměr se zadaným mužem. Zdá se jí sen, že ve společnosti tohoto nového partnera kupuje krásné nové bílé auto v autosalonu. Když do něj však chce nastoupit, auto se mění v obrovskou botu.

Význam: Nové auto symbolizuje novou a slibnou cestu - tedy její milostný vztah. Obuv symbolizuje často téma partnerství, život v páru. V tomto případě však sen používá botu jako obrazné, poněkud primitivní přirovnání - podvědomí naznačuje snící: Pozor, pokud půjdeš touto novou cestou, uděláš "botu!". V reálné situaci se žena samozřejmě zanedlouho přesvědčí, že vztah, do kterého dávala tolik nadějí, byla naprosto nevhodná volba s kritickými následky.

----------------------------------------------------------------------

LEDOVÁ KRA

Situace: Snící řeší partnerský vztah, kde se za partnera cítí neustále zodpovědná a dělá si starosti o jeho život. Ve snu sedí oba v restauraci u stolu, ale podlaha je ledová kra, která se prolomí. Partner padá do ledové vody a partnerka s hrůzou hledá lano, které mu hází, aby se neutopil. S překvapením zjišťuje, že partner v klidu a míru plave na hladině a její pomoc vůbec nepotřebuje.

Význam: Restaurace symbolizuje světský styl života, obvykle ne příliš zdravý a dobrý. Led a voda jsou očišťující mechanizmy duše. Partnerčino lano naznačuje její tendenci k závislosti na partnerovi a nezdravé nutkání ho zachraňovat (kontrolovat). Partner však pokojně pluje vedle ledové kry. Najde sám svou životní cestu, zodpovědnost a duševní rozvoj, když je k tomu nucený ("hozený do vody"). Takže snící ho svým ustrašeným postojem zbytečně brzdí v pokroku. Měla by mu tento samostatný růst umožnit a ustoupit z jeho cesty. Její opatrovnictví je kontraproduktivní.

----------------------------------------------------------------------

MATKA

Situace: Snící se cítí zatížený vztahem s matkou, která je na něm emocionálně závislá. Ve snu potkává muže, který nese na zádech krosnu a v ní je tlející tělo matky. Je horko, slunce pálí a tělo příšerně páchne. Matka v krosně je přitom stále naživu. 

Význam: Zde je výklad názorným zrcadlem situace. Páchnoucí mrtvola ukazuje na přežitou a nezdravou formu vztahu snícího a jeho matky. Snící nese za matku odpovědnost - "nosí ji na svých zádech". Zápach ukazuje, jak snícímu tato situace vadí. Slunce a jeho žár "osvětluje situaci" a naznačuje nutnost posílení vlastní vůle a síly ke stanovení vlastních hranic, aby se tento vztah na úrovni závislosti rozpadl (tlející mrtvola) a přetvořil ve zdravou a důstojnou vztahovou vazbu.

----------------------------------------------------------------------

MATEŘSKÉ MLÉKO

Situace: Snící uvažuje o nové profesi, kde by zúročila své znalosti a byla více nápomocná lidem. Zdá se jí sen, ve kterém sedí na své posteli v místnosti, kde s ní žije mnoho dalších lidí a neustále jí vyrušují a něco od ní chtějí. Někdo k ní přistoupí a zmáčkne její ňadra. Z nich začne vytékat mateřské mléko, které se vylévá do širokého okolí. Snící je překvapena, kde se v jejích prsou mléko vzalo. Lidé okolo jí radí, aby všechno mléko z ňader vylila ven do okolí, protože se jí tím obrovsky uleví. Snící pociťuje opravdu velkou úlevu a ví, že ti lidé mají pravdu. Ale k tomu, aby svá ňadra zcela vyprázdnila, jí stále chybí pocit soukromí. Sen nemá žádný erotický podtext. Snící se budí s velmi příjemným a povzbuzujícím pocitem.

Význam: Mateřské mléko může symbolizovat obohacení okolí svou péčí a pomocí (výživa). Pokud se mléko samo tvoří, má dotyčná osoba schopnost tuto pomoc přirozeně předávat. Nedostatek soukromí zřejmě naznačuje, že snící používá své schopnosti a péči prozatím pouze v nejbližším okolí, které jí klaustrofobně zahlcuje svými požadavky. Snová rada tedy doporučuje, aby všechny své schopnosti (mléko, které nabízí) začala aplikovat v širším rozsahu pro veřejnost, tedy v podobě nové profese. Tím se jí velmi uleví.

----------------------------------------------------------------------

ZUBY

Situace: Tchán má sen, že jeho zeť sedí naproti němu u stolu a vyndavá si z úst postupně všechny zuby, které pak pokládá na stůl. Sen ho velmi znepokojí.

Význam: Zuby a jejich potíže mohou poukazovat na zdravotní úskalí, nebo neschopnost vyřešit určité situace, chystající se problémy a komplikace (přísloví: "vylámal si na tom zuby"). O dva týdny později se tchán dozvídá, že zeť měl pracovní nehodu s těžkým poraněním těla. Ihned mu dochází, že sen varoval před touto událostí.

----------------------------------------------------------------------

HADI VE VLASECH

Situace: Snící řeší problém svých rodičů, kteří procházejí vztahovou krizí. Zdá se jí sen, že rodiče jsou spolu v pokoji a chtějí se milovat. Snící to vyděsí a překvapí, protože rodiče spolu v reálu intimně nežijí. Matka má ve snu ošklivé oranžové vlasy a v nich se proplétají malí hadi. Sen je velmi nepříjemný a má varovný podtext.

Význam: Oranžové vlasy poukazují na sexuální oblast, hadi symbolizují zradu a faleš. Sexuální téma se promítá celým snovým obrazem. O několik týdnů později se snící nečekaně dozvídá, že otec krizi v manželství již před časem vyřešil po svém - delší dobu udržuje tajný milostný poměr s cizí ženou.

----------------------------------------------------------------------

ZNEČIŠTĚNÉ DÍTĚ

Situace: Snící má starost o situaci v rodině. Její členové jsou velmi materialističtí, hrabiví a hádají se o peníze. Snící funguje v rodině jako "hromosvod", snaží se konflikty zažehnávat. Zdá se jí sen, že rodina adoptovala dítě, které je stále hladové, obrovské a neustále znečištěné od výkalů. Rodina však dítě předala do péče snící, která je musí neustále mýt a krmit. Ta péče nebere konce a snící se zlobí, proč to musí dělat právě ona?

Význam: Zde je cizí dítě evidentně zobrazením odcizených vztahů v rodině. Výkaly v některých snech znamenají finance a zašpinění jimi ukazuje na nevyváženost v této oblasti. Hladovost a velikost dítěte je vyjádřením lakoty a hamižnosti v rodinných vazbách. Sen nabádá, aby snící konečně otevřela oči a přestala o dítě pečovat. Tedy přestala za druhé dělat jejich práci a vzdala se pozice smírčího soudce, který stejně funguje jen jako odpadkový koš pro emocionální výlevy rodinných příslušníků.

----------------------------------------------------------------------

SNOVÁ ZVÍŘATA

Situace: Snící se seznamuje s mužem, který o ni velmi usiluje a snaží se s ní navázat vztah. Zdá se jí sen o slůňátku, které jí miluje a všude za ní chodí jako pejsek. Přichází s ním do nádherné katedrály, kde se modlí lidé. Dotyčný nápadník ji ve snu přemlouvá, ať mu slůňátko půjčí, že po něm touží. Když to snící udělá, slůně se zraní a mění se v krysu, která je také zraněná a krvácí. Závěr snu je tedy velmi nepříjemný.

Význam: Slůně je symbol rodící se vnitřní síly (také sexuality), optimismu a potenciálu růstu (symbol duchovní katedrály). Půjčit slůně nápadníkovi značí, že snící žena dává svou sílu všanc do jeho rukou. Změna slůněte v poraněnou krysu varuje před úpadkem, ztrátou a bolestí. V reálné situaci žena vztah s nápadníkem přesto navázala, jejich partnerství však brzy zapříčinilo těžkou osobní (a duševní) krizi v jejím životě.

----------------------------------------------------------------------

ČERNÉ KALHOTY

Situace: Snící má v práci nového kolegu, velmi milého a tichého člověka, který působí obětavým dojmem. Proto snícího velmi překvapí sen, v němž má tento nový kolega černé kalhoty, které snícímu připadají odporné a "štítí" se jich.

Význam: Oděv a jeho části ve snu často poukazují na osobnostní rysy a vlastnosti člověka, který je nosí. Zde se skrývá za maskou "dobroděje" někdo, kdo by svou pravou tváří asi leckoho odpudil. Není proto až takovým překvapením, že přibližně za pět měsíců po tomto snu vychází najevo, že "zakřiknutý" kolega ve firmě celou dobu kradl.

----------------------------------------------------------------------

SHNILÉ JABLKO

Situace: Snící má nového šéfa, o kterém neví, co si má myslet, ale nechce mít vůči němu předsudky. Zdá se mu sen, kde šéf stojí uprostřed své vlastní zahrady. Zahrada je však vypleněná a je v ní jeden jediný strom bez listí. Na tom stromě je jen jediné jablko a snící se snaží přiblížit, aby viděl, zda je to jablko červivé. Dřív než to zjistí, probudí se.

Význam: Zahrada a strom většinou vypovídají o jádru a identitě toho, komu zahrada patří. Snící má podezření na červivé jablko, tedy podvědomí ho varuje, že s novým šéfem něco není v pořádku. Chudá zahrada je synonymem prázdného člověka (možná člověka bez citu). Podvědomí snícího se táže, zda nenese tento strom (tento šéf) zkažené ovoce? Odpověď zůstává nezodpovězena skoro rok. Po roce je šéf vyhozen z firmy, na základě prokázání hned několika podvodů najednou.

----------------------------------------------------------------------

LABUTĚ

Situace: Snící je krátce zamilována do muže, o kterém nic moc neví. Vyděsí jí sen, kdy její vyvolený chytá živé labutě a strká je do mlýnku na maso. Pak z nich vyrábí masovou kaši (sekanou) na přípravu jídla.

Význam: Labutě, jako symbol něžné a jedinečné lásky, jsou zabity a zpracovány do podoby pouhého masového produktu. Zde si snící tedy zvolila muže, který s jejími jemnými city prozatím neumí absolutně zacházet a bude je ostře zraňovat svou nevědomostí a určitým primitivismem. Tato žena brzy po seznámení pochopila, že partner nezná něhu (nemá s ní zkušenost), ke vztahu přistupuje velmi konzumně a "neohrabaně". Nezná citovou interakci, protože je zvyklý řídit se především svými pudy. 

----------------------------------------------------------------------

SOVY V PODZEMÍ

Situace: Snící uvažuje, že opustí svůj současný domov, protože podmínky v kruhu rodiny mu už nevyhovují a stresují ho. Dva měsíce před stěhováním se mu zdá sen, ve kterém má rodinnou povinnost vysázet stromky na rodovém pozemku. Poctivě všechny zasadí, ale náhle přijde vlna vody a jemné kořínky stromů snadno vytrhne a unese pryč. Snící je nešťastný a bojí se, že mu rodina vyhubuje, jelikož nesplnil úkol, který mu byl zadán. Když však voda opadne, snící zjišťuje, že voda odhalila podzemí pozemku. Pod kořeny se ukrývají soví hnízda a sovy i jejich mláďata se dívají snícímu přímo do očí.

Význam: Sázení stromů na pozemku vyjadřuje pocit povinností snícího, který chce pokračovat v rodinném díle. Jeho city (voda) však znemožní (vykoření) jeho snahu o stabilizaci rodinné struktury. Snící ve svém prostředí není schopen zakořenit, i když se o to velmi snaží. Když voda (emoce) opadne, odhalí se kořen (jádro) tématu. Sovy, jako obraz moudrosti, nabádají snícího, aby neusiloval zbytečně o zakořenění v rodinném hnízdišti a naopak následoval svá citová pohnutí, která ho vedou jinam (proudící voda). Teprve po přestěhování si snící uvědomuje, že se celou dobu snažil o nápravu rodinné harmonie, což stejně vůbec nefungovalo. Byla to marná práce. Nyní je ve svém novém prostředí mnohem spokojenější a jeho osobní život konečně začíná vykazovat pokrok.

----------------------------------------------------------------------

VĚČNÁ STUDENTKA

Situace: Snící se nedokáže odpoutat od chyb, které udělala v minulosti. Stále se obviňuje a kritizuje za své chybné kroky a představuje si, jak by její současný život vypadal lépe, pokud by se bývala rozhodla v minulosti jinak. Ve snech se neustále vrací do svých studijních let, kde není připravena na maturitu a děsí se důsledků. Scénář snů se stále opakuje. Později má snovou maturitu za sebou, ale stále se do školy vrací, i když už tam vůbec nepatří a její místo nahradili noví a mladší studenti. Zklamaná stojí uprostřed chodby a přemýšlí, co má se svou situací dělat.

Význam: Studijní prostředí poukazuje na témata, která jsme zvládli, nebo nezvládli - v čem se cítíme nejistí a nedokonalí. Pokud se vracíme stále do školy, kde už pro nás není místo, s největší pravděpodobností jsme "zamrzli" v lekcích minulosti, ty jsme však už dávno měli opustit. Z obav, že nezvládneme svůj současný život, se upínáme k minulým zážitkům a dokola rekapitulujeme své postupy v nich. Ačkoliv jsou tyto situace dávno za námi, držíme se vnitřní nejistoty a pocitu vykořenění. Zdá se nám, že si neumíme určit smysluplný cíl. Snící hledá přes tyto sny svou další cestu, ale protože nemá opěrný bod ve svém současném životě, chytá se "přežitých" témat a snaží se v nich nalézt odpověď ke svému dalšímu směru. Později samozřejmě zjišťuje, že tyto stresové sny jsou obrazem její vlastní životní stagnace. Jakmile se vloží do nových aktivit, které ji budou stimulovat a nabídnou cestu do budoucna, téma školy a maturity z jejího snového světa samo vymizí.

----------------------------------------------------------------------

STVŮRY

Situace: Snící přežívá v neudržitelných životních okolnostech, je velmi stresovaný a neví, jak dlouho takový tlak ještě vydrží. Opakují se mu hrůzné sny o zdeformovaných lidech - mutantech, kteří jsou  lidožraví a postupně obléhají celý jeho dům, později i celé město, kde žije, zkrátka veškeré jeho prostředí, takže před nimi není kam utéct. Strach ve snech je tak neúnosný, že se snící se bojí usnout.

Význam: Tady se setkáváme s velmi častým snovým jevem mnoha lidí. Stvůry nutí snícího k radikální změně životních podmínek. Není před nimi kam utéct a hrůza ve snu je stejně neúnosná, jak sebedestruktivní je reálná situace snícího. Dokud nesebere odvahu ke změně a zlepšení životních podmínek, stvůry ho budou ve snění pronásledovat dál. Téměř vždy se jedná o člověka, vzdorujícího neúměrnému emocionálnímu tlaku. Jakmile však získá kuráž a udělá radikální řez vůči svému stresoru (nevhodná práce, destruktivní vztah, špatné domácí prostředí, atd...), stvůry ze snů vymizí stejně rychle, jak se objevily. Konkrétně v tomto případě snící musel opustit místo svého bydliště i aktuální povolání. Nyní žije mnohem poklidnějším životem a sny o stvůrách z jeho života nadobro zmizely.

Další snové symboly v odkazech níže: