Tarotová numerologie

10.10.2020

Tarotová numerologie:

Ze všech numerologických zdrojů se mi nejvíce osvědčila tarotová numerologie, která čerpá z 22 archetypů velké arkány Tarotu a vypočítává se v číselném kódu v rozmezí 1 až 22. Když sečtěme všechna čísla našeho data narození, získáme dvoj - a posléze jednociferné číslo, které nám může být sice obecným, ale velmi užitečným vodítkem na životní cestě. Tarotovou numerologii můžeme využít stejně efektivně i z hlediska dne narození, které ukazuje hřeb naší povahy - tedy energii, kterou máme danou, jako náš osobnostní "nárazník" a určitou doménu našeho charakteru. Číslo osudu, vzniklé součtem všech čísel data narození naopak ukazuje na téma, které musíme v tomto životě zpracovat a zvládnout jeho specifický rys.

Já osobně používám způsob, kdy sečteme zvlášť číslo dne a měsíce + přidáme součet roku narození příklad:

9.1. 1980 = 9 + 1 = 10/sečteno =                       1+9+8+0 = 18/sečteno 9.

Výsledek 9+1 = 10/sečteno =10/1

číslo dne je tedy 9, číslo osudu (v rozmezí 1-22) = 10/sečteno na jednociferné = 1 výsledně 10/1

nebo 19. 6. 1971 = 19+6/ sečteno 25/ sečteno= 7, 1+9+7+1 = 18/sečteno 9.

Výsledek 7+9 = 16/sečteno 16/7

číslo dne je tedy 19, číslo osudu (v rozmezí 1-22) = 16/sečteno na jednociferné = 7 výsledně 16/7

Níže si ukážeme, co se v tarotové numerologii pod jednotlivými čísly ukrývá. Pro celkový pohled na naše číslo je ideální, přečíst si všechna mezi-čísla - protože jednotlivé karty společného jednociferného čísla, spolu úzce souvisí.

součet - číslo 1


19 - číslo tarotu - Dítě Slunce. Je to karta spontánní radosti, sebedůvěry a víry ve své schopnosti. Vlastník tohoto čísla je nadšenec, má podvědomý pocit, že vždy všechno nakonec dokáže a věci se ve výsledku doberou šťastného konce.

Pokud je jako den narození, dává člověku sebevědomí, svéhlavost a schopnost nezávisle dosahovat svých cílů. Osud je nakloněn k úspěšnému zdolání jakékoliv překážky! Vlastníkovi nahrává do sebeprezentace schopnosti "zazářit", ale nese riziko pýchy a pocitu nadřazenosti, velmi často přecenění vlastních sil a nepoučitelnosti z vlastních chyb. Pozor na to!

Jako životní číslo vyzývá k uchopení života s větší lehkostí a zdravým sobectvím. Životní úkol tohoto zrozence musí být motivován přirozeným nadšením a hravostí, nikoliv jen úmornou dřinou a odpovědností. Takový člověk se učí brát věci lehce a udržovat svou energii prostřednictvím pevných osobních hranic. Učí se radosti ze života... život se nesmí stát břemenem.

10 - číslo tarotu - Kolo štěstí. Tato karta vyučuje schopnosti řídit svůj osud. Zrozenec nesmí příliš spoléhat na náhody, ale cíleně a vytrvale udávat směr svého života. Uchopit ho do vlastních rukou. Nikdy se nenechat manipulovat, ani sám nemanipulovat druhými! Osud půjde cestou, jakou vybereš...

Pokud je jako číslo dne, utváří odolného člověka, co rád všechno dělá po svém. Zde ale musí dobře zvážit, zda jeho umíněnost není slepá a kontraproduktivní cíli, kterého chce dosáhnout.

Jako životní a osudové číslo nesmí nechávat věci náhodě a musí se zbavit všech závislostí. Musí se ujmout velení, kde kolo štěstí symbolizuje kormidlo, které čeká na kormidelníka, co ho musí nasměřovat k určitému cíli.

1 - číslo tarotu - Mág. Ukrývá potenciál naší duše, proto ani my sami nejsme schopni někdy přesně určit, jaká nadání v nás dřímají, vyznačuje se prvoplánovým tahem na branku. Chce něco dosáhnout, ačkoliv ještě neví, co. Proto jedničky často tápou ve svém sebeurčení. Avšak jako všechna čísla v součtu 1 nás nutí, abychom si pěstovali nezávislost, pevnou vůli a vytrvalost. Bez naší iniciativy se nepohne ani stéblo trávy. Jednička nesmí spoléhat na druhé a vytvářet si přílišné emoční závislosti... Proto lidé, narození pod dnem, nebo životním součtem jedničky, nic nedostávají zadarmo, musí si vše vydobýt na vlastní pěst. 

součet - číslo 2

20 - číslo tarotu - Poslední soud. Tato karta snímá okovy zemské tíže. Nabádá k trpělivosti nad svým osudem a proto není náhoda, že lidé pod její vládou mají silně podražené sebevědomí. Zrozenec často čeká na vyústění situace tak dlouho, až mu příležitosti proklouznou mezi prsty. Musí se naučit reagovat včas, často bez vnějšího podnětu. Vycítit správný moment na změnu a pak ihned jednat - to je doménou tohoto čísla.

Jako číslo dne vytváří osobnost, která má tendenci, pokořit se situacím a pasivně je snášet. Čekat na vnější vysvobození. Umí se "vpít" do situace, ale nedokáže adekvátně jednat. Hledá ideální střed mezi pasivitou a aktivitou.

Jako životní číslo čeká na správnou šanci - na osudová setkání a příležitosti, která ho vykoupí z patové situace. Jeho charakter se tříbí mezilidskými vztahy, ale nesmí se stát otrokem okolností. Musí pochopit pravý moment, kdy je jeho je jeho úloha naplněna a přišel čas pokračovat dál, nezůstávat uzavřen ve slepé ulici.

11 -číslo tarotu - Síla. Zrozenec pod vlivem Síly musí bojovat o vlastní vitalitu a zkrotit všechny neadekvátní emoce ve své duši. Paradoxně je právě toto číslo vlastní přecitlivělým jedincům, kteří si všechno berou velmi osobně.

Jako číslo dne vyvolává velkou háklivost na vlastní osobu. Je vlastní lidem, jejichž potenciál je podtržen vztahovačností a snadno se cítí čímkoliv dotčeni. Aby se jejich energie vyrovnala, musí velmi zkorigovat své ego a nebrat si věci tolik osobně.

jako životní číslo nutí k překonání sebe sama. Když už si myslíš, že nemůžeš, stále můžeš:-) Vůle musí být silnější, než pocity poraženectví.

2 -číslo tarotu - Velekněžka. Velekněžka nutí člověka, aby se zapojil do "obecné atmosféry". Zrozenec je nucen poslouchat nehmotné podněty a vyciťovat svou intuicí. Jeho slabinou je přílišná přizpůsobivost svému prostředí, proto se někdy stává "davovým typem".

Jako číslo dne dokáže skvěle vyhodnotit emoce lidí okolo a naladit se na ně svým jednáním. Riziko této empatie tkví ve s ztrátě vlastní identity a splynutí s davem.

Jako osudové číslo vyučuje především vcítění se do nejbližšího okolí. Duše s životním číslem dvě, potřebuje svůj charakter tříbit souhrou se svými blízkými. Učí se dobře vycházet se svým okolím a přizpůsobovat své jednání jeho potřebám.

A jaká jsou vaše čísla? ...  Pokračování někdy příště...:-)