Tajemství snových obrazů - zvířata

11.09.2020

Pro všechny, kteří se na mě obracejí se snovými symboly (a samozřejmě i pro ostatní čtenáře), předkládám ukázky vysvětlení s jednotlivými snovými tématy:

Kočka: 

Pokud míváme "kočičí sny", bývá kočka, přítomná v našich snech, častým symbolem schopnosti zpracovat určitou záležitost, dostat se z ní - "vylízat se z něčeho". Říká se, že kočka má devět životů, což naznačuje její odolnost, pružnost a schopnost vyrovnat se s podmínkami, ve kterých se pohybuje. Když je kočka ve vašem snu zraněná, nebo jinak poškozená, značí to vaši slabinu - neschopnost vykličkovat z vašeho problému a úspěšně jej vyřešit. Pokud je kočka v pořádku a provází nás ve snu, nabádá nás, abychom se pokusili hledat řešení, naše síly mají stále rezervy, nejsou dosud vyčerpané!

Pes:

Psi často poukazují na naše návyky a zaběhlá schémata. Jsou obrazem našich předvídatelných reakcí. Psi věrnost bývá obrazem naší vlastní věrnosti vůči zvyklostem, rodinným tradicím, nebo principům jednání, které máme vžité. Když nás pes kouše, je na čase, změnit naši rutinu a posílit flexibilitu v reakcích na vnější podněty -nejednat tolik předvídatelně a prvoplánově. Pokud je pes ve snu laskavý, ale týraný či bitý, pohybujeme se nejspíš v podmínkách, kde druzí nejsou ochotni ocenit naše lidské ideály, a především - ZNEUŽÍVAJÍ NAŠÍ DŮVĚRY.

Srny a jeleni:

Boj Ducha nad hmotou. Plachá a krásná zvířata posilují naše vnitřní zaujetí pro vyšší hodnoty. Kdekoliv ve snu, kde je jelen nebo srna v ohrožení, se reálně nacházíme v situaci, co nám předkládá zkoušku vytrvalosti Ducha. Když selháváme, snová zvěř je zabitá, poraněná, nebo od nás utíká. Pokud si vedeme dobře, srny i jeleni se s námi přátelí, dokonce jsou ve snu našimi pomocníky.

Ptáci:

Ptáci často poukazují na naši svobodu a možnost "rozletu". Ve snech, kdy mají utrhaná křídla a jsou jakkoliv zohaveni, můžeme předpokládat, že náš život se odehrává ve "zlaté kleci", ve které naše duše trpí. Tento snový symbol je v mnoha případech výzvou k OSVOBOZENÍ SE, ZE SVAZUJÍCÍCH PODMÍNEK NAŠEHO ŽIVOTA.

Brouci:

Obtížný hmyz většinou varuje před nadměrným množstvím myšlenek a vtíravými představami. Jsou to drobné detaily, které ve výsledku vytváří náš obecný mentální koncept, který ale v důsledku zbavuje naší mysl jasného cíle, co je rozmělněný na mnoho jednotlivých částí - nesourodých dílku, plných pochybností. NECHÁME SE PŘÍLIŠ ROZPTYLOVAT DETAILY A DÍKY TOMU JE NAŠE MYSL MÁLO KONCENTROVANÁ NA TO PODSTATNÉ.

Hlodavci:

Většinou se objevují v situacích, ve kterých "plaveme" - což bývají ve valné většině osobní krize. Celkový obraz a přehled se ztrácí. Potřebujeme zaujmout komplexnější postoj k věcí, nenechat se tolik vtáhnout do děje, zachovat zdravý odstup. Často jsou hlodavci také symbolem zrady a těžkých životních okolností, které procházíme. Jako všechna drobná a malá zvířata, poukazují na naše pocity "malosti" vůči situacím, ve kterých se necítíme dost "mocní", abychom je dokázali sami ovlivnit.

Ryby:

Symbol duchovního rozvoje. Tam, kde ve snu lovíme, pěstujeme, nebo jíme rybu, se odráží naše cesta k vyšším cílům naší duše.

Dravé šelmy:

V jednom případě (pokud na nás útočí) poukazují často na naše slabosti a neschopnost překonat vlastní strach! Jindy jsou varováním před silou našich instinktů, a neschopnosti jim vzdorovat (týká se především nebezpečných svodů a hraničních osudových situací, kterým bychom se měli vzepřít).

Černá zvířata:

Obvykle jsou zrcadlem našich největších a nejhlubších obav, také osudových událostí, jež nelze ovlivnit. Vždy nabádají k přijetí a překonání PODVĚDOMÉHO STRACHU v našem nitru.

----------------------------------------------------------------------

Samozřejmě, že snové symboly jsou velmi individuálním tématem, mohou měnit charakter a význam podle konkrétního tazatele a jeho aktuálních životních okolností. Mnoho lidí si však může všimnout, že specifická symbolika se mu do snu vrací v určitých životních etapách, co se svými okolnostmi výrazně podobají. Pokračování příště...