Tajemství snových obrazů - živly

12.09.2020

Voda: ve snech odráží nejčastěji kvalitu našeho emocionálního života, má schopnost "umývat" naši duši od emočního balastu...

Stojaté a nečisté vody poukazují obvykle na nekvalitní vztahy a vazby, co nás drží na místě a blokují náš duševní rozvoj. Kdykoliv se ve snu ocitáme v zakaleném jezírku, bazénu, nebo rybníku, naznačuje nám podvědomí, že jsme do sebe "nabrali" mnoho nečistého a nekvalitního obsahu, nebo udržujeme vysoce nekvalitní vztahy na nízké úrovni.

Mytí pod sprchou a koupání ve vaně, naznačují dobrou cestu a naše konstruktivní snahy o očištění naší psychiky od nežádoucích zátěží a konkrétních témat, jaké se v daném snu vyskytují. V některých případech jsou přímo výzvou, abychom podstoupili "velký vnitřní úklid" a definitivně se vypořádali se vztahovými a psychickými obsahy, co se k našim "mycím" snům vážou.

Plavání v řece nebo v moři, se většinou váže na téma životní cesty a "proudu událostí". Nebezpečné, prudké vody nás varují před velkou emoční zátěží a napětím, co nás může "smést" ze správné cesty a vzít nám vnitřní vyrovnanost. Pokud se prudké vody objevují na moři, po kterém se plavíme na lodi, je často varováním před vnitřní nevyrovnaností, která nám na osudové cestě může přinést mnoho karambolů.

Povodeň se objevuje při velkých emočních eskapádách a potlačování pocitů. Dále bývají předzvěstí prudkých osudových změn a výkyvů.

Nedostatek vody většinou koresponduje s nedostatkem citů v našem reálném životě. Pokud se "sucho" objevuje ve snech v souvislosti s konkrétním vztahem, je velmi pravděpodobné, že takový vztah postrádá kvalitní citový základ.

Oheň: Očišťující prvek ohně stravuje vše, co je přebytečné, omezující a neprůchodné. Jeho práce je rychlá a efektivní. Má schopnost přetavit osobnost člověka do lepší verze sebe sama a dodat duši patřičný "náboj".

Pálení předmětů v ohni symbolizuje snahu o zbavení se nepotřebných témat a projekcí, které člověka za denního vědomí sužují.

Když se však oheň ve snu přerodí do ničivého požáru, je varováním před dramatickými událostmi - nadměrným napětím a neudržitelnou situací, co se může nebezpečně vyhrotit a způsobit náhlý zvrat okolností.

K tomuto tématu se váže také bouře a blesk, častý snový symbol, co způsobuje výpadek elektrického proudu, nebo zkrat, co požár následně vyvolá. Takový snový jev se obvykle váže na naše vztahy a předznamenává konfliktní situace, nebo přímo vztahové "zkraty", jejichž důsledky mohou vyústit ve vztahovou krizi, nebo přímo rozpad konkrétní vazby.

Země a vegetace: Práce s půdou ve snu, se ve většině případů váže na nutnost zabývat se určitým tématem "od samého základu". Dřina s tím spojená podporuje člověka v poctivém postupu na jeho cestě a naznačuje, že je nutné přistupovat ke snovému tématu zodpovědně, pozvolna a trpělivě. Je to práce na sebezdokonalování, kterou nelze obejít a urychlit. Často se objevuje ve snech, které mapují nové začátky v našem reálné životě.

Kameny, skály a písek bývají překážkami a náročnými úseky na naší životní cestě. Někdy jsou jakousi brzdou, co nás varuje před nevhodnými kroky, které by nás mohly zavést do nesnází. To se týká především snů, ve kterých jdeme po cestě a náhle jsme zavalení hroudou kamenů, zasypáni pískem, nebo je cesta přes určitou překážku neprůchodná. Jindy lezeme ve snech po horách a cítíme, že tento úsek musíme překlenout. To je dobrá známka naší snahy o překonání složitého životního úseku.

Pěstování a zušlechťování zahrady je připodobněním ke zvelebování naší duše, nebo konkrétní části života. Když se ve snech objeví někdo, kdo ničí naše květiny a úrodu, buďme v reálném životě vůči dotyčnému člověku velmi opatrní a nedůvěřiví, může skrývat nebezpečí pro štěstí a spokojenost, co jsme si pracně vybudovali.

Kácení stromů může poukazovat na vnitřní snahu o očištění psychiky, zralejší a lepší pohled na naši situaci. V takových snech přirozeně pociťujeme, že je tato činnost užitečná a konstruktivní. Z padlého dřeva vyrábíme většinou srubový konstrukt, nábytek a různé předměty, užitečné našemu životu... Jsou ale i případy, kdy někdo nevítaný kácí stromy v naší zahradě a my tím trpíme. Takový symbol může být varováním před ztrátou vitálních sil, úbytku energie, nebo dokonce onemocněním, jaké může mít kořen například ve zničujícím vztahu, nebo v nevhodných životních okolnostech. Pokud ve snu vidíme pařezy, klády a těžké větve, obvykle nám zobrazují vztahy, v nichž se potýkáme s určitým "primitivizmem" a velkou nesourodostí nižších a vyšších kvalit povah.

Vzduch, vítr a vichřice přinášejí očišťující změnu do života a psychiky. Pokud vzduch proudí harmonicky, sen nás nabádá k duševnímu osvěžení a většímu "rozletu". Strhne-li se vichřice, co boří domy a naše okolí, sen často upozorňuje, že je třeba radikálně změnit životní podmínky a naše směřování.

Vzdušný element, jako takový je symbolickým nástrojem Ducha, jenž se systematicky snaží zušlechťovat nás i naši životní cestu. Pokud se projevuje ničivě, je pravděpodobné, že příliš dlouho "trčíme" na jednom místě a k žádoucí změně MUSÍME BÝT TEDY DOTLAČENÍ VLIVEM OKOLNOSTÍ, A ČASTO ZTRÁTOU NĚKTERÝCH JISTOT, CO NÁS VE SKUTEČNOSTI BRZDÍ.

---------------------------------------------------------------------

Pokud se ve snech projevují živly mírně, měli bychom následovat jejich pokyny a využít potenciálu, který nám nabízí. Když se však v našich snech začnou prosazovat neadekvátním a nebezpečným způsobem, je to varování před vnitřním přetlakem, hraničními situacemi, nebo dlouho stagnujícími, nevyhovujícími okolnostmi, které pokud nezměníme, můžou vyvolat osobní krizi s neblahými důsledky...