Tajemství snových obrazů - předměty

17.09.2020

Tašky, kufry, batohy, kabelky, bývají symbolem našich vnitřních zátěží. Kdykoliv ve snech putujeme s různými zavazadly, je pravděpodobné, že situace, které se sen týká, je pro nás v reálném životě nedořešenou přítěží. Nejlepším vyústěním snů je pak odložení veškerých zavazadel, a to i náhlým a nečekaným způsobem - třeba formou ztráty, nebo krádeže. Mnohokrát se totiž stává, že svá zavazadla nechceme odložit a vzdát se jich dobrovolně, což poukazuje, že na určitém problému příliš lpíme a nejsme schopni ho "pustit" a tím i vyřešit...

Doklady, peněženka, platební karty, jsou důležitou součástí naší schopnosti, pohybovat se životem vpřed - k našim cílům a pokroku jako takovému. Často nám ve snu chybí pas, občanský průkaz, ztrácíme peněženku a podobně. Takové sny v některých případech varují přímo před krádeží, ale ve většině situací upozorňují na naši vnitřní "dezorientaci" v životě, a v případě chybějících dokladů také na pocit ztráty identity a tápání na osudové cestě. Necítíme se tedy dostatečně vybaveni k tomu, abychom hladce pokračovali určeným směrem, spíš hledáme sami sebe a máme v sobě zmatek.

Alkohol, cigarety, drogy jsou vždy varovným znakem škodlivého jednání a myšlení - hrozba osobního úpadku. Vidíme-li někoho, kdo požívá drogy, může to být varování před nízkým charakterem daného člověka, nebo upozornění pro nás samotné. Možná jsme se dostali do nevhodné společnosti, na špatnou životní cestu a NEPOSLOUCHÁME SVOU DUŠI. Když ve snu odmítáme nabídku návykových látek, sen nám naopak gratuluje k dobrému zvládání našich okolností a obezřetnosti k zavádějícím pokušením všeho druhu.

Šperky vylepšují náš vzhled a proto mohou naznačovat útěk od vlastní přirozenosti. To je v případech, kdy se kdekoliv po těle zdobíme bižuterií nevalné kvality. Místo, kde šperk nosíme zdůrazňuje téma, jehož se naše snaha o povrchní "vylepšení sebe" týká. Obzvláště časté jsou náušnice - duální symbol partnerství. Ve snech, kde si náušnice nasazujeme, se může skrývat upozornění před povrchním vztahem nevalné kvality.

Jiná situace nastává, když jsou šperky kvalitní, drahé, zdobené drahými kameny. Ty nám otevírají dveře k hlubším kvalitám naší osobnosti i potenciálu. Vybízejí nás, abychom povýšili svůj standard na vyšší úroveň a chtěli v životě spět k vyšším metám. Pokud se jedná o prsteny, krásné a vzácné prsteny předznamenávají často velkou lásku - tedy kvalitní partnerství, naopak prsteny malé, umělé, dřevěné, poničené a jinak nevyhovující mohou varovat před nerovným vztahem, obzvlášť, pokud nám jej nabízí osoba, co se nám v reálném životě opravdu dvoří. Kvalita a hodnota prstenu tedy zobrazuje kvalitu a úroveň potenciálního vztahu.

Nádobí je častým průvodním jevem našich životních procesů. Když vaříme, vléváme vodu do nádob a jinak s nádobím manipulujeme, stává se naším nástrojem pro "naplnění" určitých vztahů, zlepšení životních okolností a lepšímu porozumění především rodinných vazeb. Proto se ve snech s nádobím často objevuje téma hostiny, společných obědů, nejčastěji v rodinném kruhu. Tyto sny bývají "procesní" a zobrazují spíš naše usilování, než výsledek samotný.

Rozbité nádoby varují před vztahovými konflikty a rozpady konkrétních vazeb. Můžeme se s tímto tématem setkávat ve snech těsně před tím, než se s někým v reálu pohádáme, rozkmotříme, nebo rozejdeme. V takových případech provází sen i symbolické zranění střepy, které poukazuje na bolest, kterou nám vztahový rozkol způsobil, nebo způsobí.

Elektronická zařízení, počítače, ovladače, mobily: Technická zařízení kopírují naše praktické postupy a schopnost jednat v situacích konstruktivně a logicky, krok po kroku, bez podléhání iracionalitě. Často se tento jev vztahuje na zdravé postupy v řešení vztahových situací. To se týká obzvláště telefonování, které nám jasně předkládá stav, v jakém se daný vztah nachází. Neschopnost se dovolat symbolicky naznačují nefunkční vztahy, či dokonce odhalí dvojí tvář toho, co s námi na dálku komunikuje (když nám dotyčný třeba vulgárně nadává, ačkoliv v reálu se k nám chová mile). Nezřídka nám ve snech volá člověk, se kterým jsme se dlouho neslyšeli, těsně před tím, než se nám ozve v reálném životě:-). Může to být dokonce výzva, abychom dotyčného sami kontaktovali.

Když se nám zdá o zařízeních, která neumíme ovládat a teprve se to učíme, snový svět nás nabádá, abychom se nebáli pokroku a sebezdokonalování a naše postupy budou tím pádem efektivnější a dobře, racionálně promyšlené. Technické vymoženosti jsou také varováním před nahodilými, emočně podmíněnými kroky. Jednejme na popud takového snu hlavně zdrženlivě, spíš pragmaticky a nenechme se příliš unášet svými emocemi...