Sedm skvostných šatů - 5 díl

07.04.2023

Pátá aurická vrstva - háv blankytného třpytu

V záři modravého šatu pátého energetického pole nacházíme zvuk. Tón a jeho rezonanci. Právě proto je toto centrum vlastní především řečníkům, hudebníkům, umělcům ve veřejné komunikaci a všem živoucím tvorům, co svým hlasem i jeho tónem vyjadřují kdo jsou a jaksi popisují svůj charakter pomocí zvukových projevů svého hlasu.

Ideální formace energií v tomto čarovném hávu dodává člověku poutavou krasomluvu. Jeho hlas, ať už hluboký, jemný, pronikavý, či zpěvný, je prvkem, co na něm poutá pozornost okolí. Dalo by se říci, že každý tón, co vyloudíme ze svého hrdla o nás vypovídá - něco o našem temperamentu. Proto některý hlas hladí jako samet, jiný ostře bodá jak jehlice, další se skví půvabnou tóninou tak, že bychom takového člověka rádi při jeho vyprávění poslouchali celé hodiny. Jsou i hlasy mdlé, ustrašené a příliš tiché, a možná že i člověk, co zaslechl náš hlas, by dokázal podle jeho působení shrnout a popsat náš naturel a kvalitu našeho modravého šatu pátého aurického pole.

Tam, kde je silná a zdravá schopnost verbální komunikace, mluvíme o "Hladkém tónu".

Hladký tón vystihuje harmonické proudění sil v pátém poli aury a předznamenává člověka komunikativního, symbiotického v hovoru, kdy jeho slova hladce kloužou z jeho hrdla a snadno se spojuje s ostatními při jakémkoliv hovoru a konverzačním tématu. Jde o člověka, co působí velmi přátelským a přívětivým dojmem, a lidé, co s ním pohovoří mají náhle pocit, že je to snad jejich starý známý, na kterého zapomněli v běhu času, jelikož tato povaha nese jakousi atmosféru vřelosti při jakémkoli rozhovoru. Zadrhne-li se někdy komunikace na mrtvém bodě, Hladký tón obvykle přispěchává na pomoc, aby svým svěžím a přátelským projevem zažehnal napjatou atmosféru mezi všemi komentujícími účastníky. Je to jakási spojka při povahových konfliktech jiných lidí, a jeho blahodárné působení dokáže většinou účině zmírňovat komunikační šumy a nesnáze ve vztazích ostatních. Takový člověk je jakýsi nekorunovaný smírčí soudce, jehož ruka žehná zdravé výměně názoru a odměňuje všudypřítomným duchem smíření. Smířlivost a přátelskost v komunikace je totiž jeho hlavní doménou. Proto se stává hojivým prvkem tam, kde bují jakékoliv verbální nesnáze mezi lidmi.

Bylo by skvělé, kdyby každý dokázal být typem Hladkého tónu, ale to by pak Hladký tón neměl kde uplatnit své smírčí dovednosti, kdybychom byli všichni dokonalí:-) Možná právě proto se kdesi zrodil ohyzdný háv "Snovače".

Snovač je prototypem lháře. Svá slova spléta, jakoby stavěl jakousi kuklu, do které svými ošemetnými slovy naláká kdejakého důvěřivce, aby ho ve výsledku paralyzoval uvnitř své příšerné pavučiny lží. Nikterak nezáleží, zda je jeho hlas vlídný, nebo se jedná o razantního hrubiána. Záleží na obsahu, ne na obalu. Uvnitř Snovačovy hlavy se to jen hemží prázdnými slovy a polopravdami, které umě aplikuje na každého, s kým má co dočinění. Ráda bych napsala, že nejde o nevinného "kocoura pohádkáře", který má jen bujnou fantazii. Zde se jedná o vypočítavého a neupřímného jedince, který každý krok dopředu raději propočítává předem, ve strachu, aby se do svých lživých pletich nezamotal nakonec i on sám. Kde se objeví Snovač, vznikají obvykle kruté pomluvy. Kde se objeví pomluvy, vznikají dohady, a ve výsledku stojí jeden člověk proti druhému, nevnímaje, že Snovač je dostal přesně tam, kde je původně chtěl mít. Rozhodně není snadné si připustit, že i mnozí z nás se rádi podílejí na šíření polopravd a pololží, a proto nejsnažší cestou je, abychom si vždy dávali pozor i na Snovače uvnitř nás samých. Skutečný Snovač totiž rád ke svým pletichám používá lidi a situace, které nestojí na holých faktech, nýbrž na dohadech a vztahových nedorozuměních. Nenechme se zmámit iluzí, že každý je jen upřímný, a jakmile zacítíte práci Snovače ve své blízkosti, hleďte si jen důkazů a faktů a náležitě prolustrujte veškeré okolnosti situace, do níž se vás Snovač pokusil nalákat a zaplést. To je způsob, jak zničit jeho vyštafírovanou pavučinu lží a nechat pravdu vyjít napovrch!

Jde-li o pátý háv, může získat i zajímavý odstín tyrkysové, když v jeho vláknech bují příliš mnoho barev naráz a všechny se prolínají ve svém divokém tanci. To je charakter "Mluvky".

Jeho blankytný šat srší tolika měňavými motivy, že rád až moc často skáče lidem do řeči. Jeho mozek je zahlcen tolika názory a podněty, že mu to mluví rychleji, než myslí, žel bohu se mu díky tomu mnohokrát stane, že ze sebe doslova vypálí nevhodné slovo, názor, pobídku, kterého v zápětí bude litovat. Je to takový tipický verbální provokatér, co neuváženě smýká svým slovníkem sem tam. Mluvka vás někdy pustí ke slovu jen proto, aby mohl vychrlit opoziční argumenty a utišil tak svůj neukojitelný hlad po střetu názorů. Mluvení a hlavně tlachání, je jeho hlavní hobby! Co se na něm lidem líbí asi nejméně, je jeho konfliktní povaha. Ne, že by to byl tedy zrovna nějaký andílek, ale jeho jádro nemusí být zdaleka tak špatné, jak nevhodná jsou slova, co bez rozmyslu vystřelí ze svých drzých úst. Jeho hrdlo se tetelí přívalem neutuchající energie a on má nutkavou potřebu bez ustání ventilovat tento přetlak ven. Jsou různé podoby typu Mluvky. Snad ten nejkošatější se zrodil v hlavě umělce a dostal jméno Cyrano z Bergeracu, který svůj mrštný jazyk používá v souboji jako kord, a tím demonstruje schopnost verbální konfrontace, téměř na umělecké úrovni. Je to překrásná ukázka toho, že i jazyk, ostrý jako meč, co občas raní, se může stát při dobré vůli nástrojem cti a pohany zbabělců, co se ostýchají si věci vyříkat na plné plíce! Kdo má vytříbený šarm v řeči, může posloužit jako štít a ochrana pro ty, co výmluvností právě nevynikají...

Nepoštěstí se ale vždy - kdo nemá jazyk ostrý jako kord, ostýchá se projevit svůj názor úplně a bývá snadné ho jaksi přitlačit ke zdi argumenty, ačkoliv je třeba právo právě na jeho straně. "Mlčoch" je zosobněním smutného ústupu v sebevyjádření, vznikajícího z různých důvodů. Někomu příroda sama nenadělila silný hlas, co je slyšet na míle, ani natolik mrštný, aby dokázal pohotově odpálit cizí útok. Mlčoch mohl zažít situace, kde byl násilím utišen a od té doby je v jeho krku pověstný knedlík, co brání jeho hladké komunikaci. Tam, kde se Mlčoch snaží hlásit o svá práva, nesetkává se s častým úspěchem, protože jeho modravý šat je vybledlý - jeho hlas pozbývá na síle a výraznosti tak, aby ho druzí brali vážně. V jeho výbavě se zkrátka nenachází dominantní pozice pátého hávu, jelikož jeho sebevyjádření bylo zkrátka někým, nebo něčím zrazeno a umlčeno. Rád by se účastnil diskuze, ale dojdou mu slova dřív, než začal, ačkoliv jeho mysl je pohotová. Chtěl by promluvit na veřejnosti, avšak strach ze zaškobrtnutí mu brání to jít vyzkoušet. Je to blokovaná kreativita verbálního projevu, ale i zde jsou metody, které pomáhají zdokonalit výrazové schopnosti takovýchto jedinců. Může se stýkat s vícero přáteli, ale většina z nich bude určitě typ "Mluvka". Protože Mlčoch radši nemluví a Mluvka si s ním zase užívá nepřetržitý monolog, který nikdo nepřerušuje:-) Dalo by se naznačit, že vybledlý háv pátého energetického pole je vrozená vyjadřovací skromnost a je na dotyčném, zda se obklopí Mluvky a zůstane, kým je, nebo bude raději trénovat své hlasivky a shledá, že každý pokrok, i ten malý, má svou hodnotu a cenu. Aby nepomýšlel na zradu ve svém sebevyjádření, měl by si dodat kuráž, a občas si pustit pusu na špacír a dovolit si trochu té drzosti, to v jeho případě rozhodně nezaškodí!