Sedm skvostných šatů - 3 díl

05.04.2023

Třetí vrstva aury - šat slunečního jasu

V zářivém hávu slunečního šatu se mísí síla naší individuality, a také schopnost jí prosadit a náležitě odprezentovat na veřejnosti. Síla slunce v tomto aurickém poli pomáhá člověku k tomu, aby snadno "prorážel" ke svému cíli. Tam, kde se skví síla a nádhera sluneční pleteně, co sídlí v jádru našich těl - uvnitř břišní dutiny, a utváří zlatavou aureolu, fungující jako štít před nepřízněmi okolností, tak tam se vždy zazrcadlí okouzlující síla osobnosti, co si jde hrdě za svým a nenechá se jen tak odstrkovat druhými. V opačném případě se zlatavý šat může zvrtnout v rozpálená kamna, na nichž bublá hrnec, plný vroucí vody. O tom si povíme v následujícíh ukázkách...

Jak jsem již naznačila, sluneční pleteň zlatavého šatu, se v ideální rovnováze a jasu projevuje schopností krásně projevovat svou identitu navenek a sehrává v člověku vlastnosti, které nahrávají úspěšnému sebeprosazení, bez zbytečných karambolů a šrámů. Takový člověk by se dal nazvat "Dítětem slunce".

Je to jakási souhra harmonií v jeho centrálním bodu slunečního hávu, které předurčují Slunečným dětem velkou harmonii v sebevědomí. Taková povaha nemusí být vždy rozvážná, nebo umírněná, často se jedná o lidi pronikavé vůle, se sklony k dobrodružství. Lákají je nové věci, které nikdy nezkusili, nebo i cestování v dálavách, které zatím nedohlédli. Nejsou však z těch, kteří o těch nových výzvách jen sní! Oni mají kuráž do toho hned jít a začít svoje sny uskutečňovat, nedbaje příliš na nesnáze a překážky, co by to mohlo přinést. Někdy jsou tito lidé označování, jako Děti štěstěny, protože mnoho z nich jsou zkrátka dobrodruzi - například podnikatelé, co neotřele začali prodávat, produkovat, nebo nabízet dejme tomu produkt, o němž by si mnoho lidí usmyslelo, že nebude mít šanci k úspěchu, a přesto v rukou Dítěte slunce, se onen produkt prosadil na trhu - takříkajíc - byl vynesen na světlo boží... Proto taková povaha poskytuje inspiraci k činu všem, co dlouho rádi váhají. Dítě slunce se pro něco nadchne, chytí šanci za pačesy a jeho neúnavné nadšení se vyplácí mnohem častěji a někdy rychleji, než u jiných. Je obrazem úspěchu a zdravé průbojnosti. Ráda bych dodala, že ačkoliv tato povaha někdy sklouzne k megalomanii a tak nějak má sklony se přeceňovat, i tato vlastnost je jí dána do vínku jako plus! Je lépe mít někdy větší víru v úspěšné završení plánů, i když okolnosti zrovna nehrají pro nás, nežli si váhavě stýskat: Vyjde to? Nevyjde to?... Dítě slunce nás totiž nabádá: "Raději občas zahrát vabank, nežli si nevsadit nikdy!"

Odvráceným stínem třetího slunečního šatu, je přebujelý, těžkopádný šat "Zlobníka".

Zlobník určuje temperament, co si rád zahrává s ohněm. Jeho solární výduť je vařícím kotlem energie. V této vrstvě aury se tedy nachází příliš mnoho nezkrocené síly. Individualita se přímo řine napovrch, stejně, jako ta vařící pára z rozpáleného hrnce. Běda tomu, kdo stojí poblíž! Může utržit těžké popálení od brunátné a urputné povahy Zlobníka. Zlobník se totiž neumí kontrolovat a snadno se urve ze řetězu sebekázně. Jeho povaha je jak horký brambor: Velmi snadno se rozlítí a pak vmetá urážky, hanebná slova a někdy i rány pěstí všem, co jsou zrovna nablízku. Jak by mohlo záležet na tom, zda jde o muže, nebo ženu, když i ženská agrese umí tolik ublížit, že někdy pár monoklů od mužné pěsti nenadělá tolik škody, jako ženské slovo plné zákeřné nenávisti! Ačkoliv je typ Zlobník často označován, jako "cholerik", není to vždy dobré přízvisko. Neadekvátně posílená solární pleteň sice vždy dává vzniknout vzpurné a ješitné povaze, ale mnoho typických choleriků by se dalo přirovnat spíš k malým, neškodným pánvičkám na rozpálené peci, ze kterých stříká sice trochu horkého omastku, ale s trochou zručnosti si na nich ještě opečete domácí lívanečky:-) Tím chci naznačit, že klasický vztekloun je někdy ve skutečnosti dobrá povaha, se kterou se to jen musí umět. Jen co se vznítí, většinou rychle vyhasne a jeho blízký obvykle ví, že to v něm prostě vybublalo a za chvíli je klid.. nic se vlastně nestalo. Zlobník je však mnohem těžší kalibr, s pořádnou náloží nepřátelství ve vlastním nitru, a proto jeho urážky a nátlak na druhé lidi za sebou zanechává otisk uzurpátora, který může krutě poznamenat ostatní v pozici šéfa, otce rodiny a jakékoliv jiné roli, kde pociťuje poziční převahu a strach svých obětí - nebo spíš poddaných! Nejschůdnější cestou, je ponechat Zlobníka napospas jeho hněvu. Spoléhá totiž na to, že svou oběť zastraší, nebo krutě poníží a tím jaksi vykořisťuje její životní sílu. To je jeho potrava. Takže je třeba jej bez lítosti vyhladovět! V každém případě přeju každému z vás, kdo uvažuje nad vztahy s lidmi podobného temperamentu, aby při výběru svého druha, zcela vynechal Typ Zlobníka - toho ješitného papiňáků, plného arogance, a preferoval (raději a rozhodně) typ "pánvička" a dal si sem tam lívaneček:-)

Sluncem, které se schovává za mraky, by se dal definovat poslední příklad neharmonie třetího aurického šatu. Jsou to lidé charakterizovaní "Zneuctěnou identitou". Tento typ marně očekává sluncem prozářený den, a ačkoliv usiluje o posílení sebedůvěry, nijak se mu nedaří se prosadit. Nepleťme si tuto typologii s již zmíněným "Frustrátem", co náleží druhé aurické vrstvě, protože jeho pocit hanby vznikal mnoho let, převážně vlivem ponižování. Na rozdíl od něho, je Zneuctěná identita spíše nešťastným filtrem nepřejících okolností. Frustrát (pán druhého šatu), podceňuje sám sebe a tím pádem se drží mimo společnost - v ústraní, aby nebyl kritizován. Naproti tomu Zneuctěná identita se snaží prosazovat v kolektivu i pracovní sféře, ale trpí náchylností k neúspěchu a nezdaru. Jeho sluneční pletení, jak bylo výše zmíněno, jen málo prostupuje jas jeho zářivého hávu, proto i jeho schopnosti a nadání se zdají pro okolí jakoby málo viditelné a nápadné a namísto chvály a ocenění se mu dostává spíše odmítání a ignorování jeho vrozených předností. Láme si hlavu, jak je možné, že jiný na jeho místě si s polovičním úsilím vydobyde místo na svém piedestalu úspěchu, kdežto on musí nadměrně dokazovat a přesvědčovat okolí, jakými kvalitami se prezentuje jeho autentické Já. Není to žádný snílek, jen člověk, co nedokáže prodat to, co umí, ačkoliv je mnohdy velmi nadaný a schopný. Jeho sluneční šat se schovává za mraky - záře aureoly třetího pole je tlumená. A proto okolí podvědomě odpovídá nedostatečným zájmem o jeho vědění a umění. Každopádně, i zde je možné provést úpravy a změny! Někdy se sice v životě stává, že bývají deštivé a podmračení dny a sluníčko ne a ne vylézt, ale ve chvíli, kdy se osmělíme a střemhlav se vrhneme do nové aktivity, nedbajíc na pochybnosti o neúspěchu, máme vyšší šance, že se naše věc zdaří. Zneuctěná identita musí chápat nezdary, jako procesní potíže, nikoliv jako ortel pro vlastní neschopnost. Tím pročistí schéma své solární pleteně a může se napříště pokusit vykonat nějaký nový počin s větším osobním jasem. Třetí sluneční háv se totiž zbavuje mraků právě tím, že člověk své pokusy se prosadit podmiňuje především samotnou vášní a spontánní touhou pro věc, nikoliv osobní potřebou dokázat si svou cenu! To je jeho lekce...

Pokračování příště...