Sedm skvostných šatů - 1 díl

03.04.2023

Naše aura by se dala obrazně přirovnat k mnohavrstvému hedvábnému šatu, který opalizuje a skvěje se nejúžasnějšími odstíny barev, z nich některé jsou tak nevýslovně nádherné, jako by je utkal neznámý umělec z tajemných, skrytých světů. Co napovídají barvy o naší auře? Kde právě máme citlivé a znehodnocené místo v našem energetickém poli? A jak si umět pomoci, když nám naše barvy životních sil blednou? O tom všem je následující článek.

První vrstva aury - náš skvostný rubínový šat.

Jeho dominantní barva je rudá, žhne, jako jádro Matky Země a v jeho struktuře se nachází divoký vzor přírodních sil, zobrazující boj o přežití a právo silnějšího. Je to svět našich pudů, kde všechno vzniká a zaniká hybnou silou přírody, a podřizuje se s respektem zákonům divočiny. A když píšu o divočině, je lhostejné, zda se v případě lidí jedná o život uvnitř nelítostného lůna přírody, anebo jde o betonovou džungli velkoměsta, která je taktéž semeništěm bezohledných predátorů i vyděšené zvěře - samozřejmě v lidském pojetí... Na následujících ukázkách si zobrazíme, jak se mohou projevovat specifické typy každé aurické vrstvy a začíneme právě u kořenové čakry...

Sytě rubínový šat, jakoby utkaný z těžkého sametu - to je typ "Zdravý ranař"

Charakteristika muže, či ženy, co nezdolně vzdoruje svou životní silou všem překážkám. Je to odolná fyzická struktura, kterou jen tak někdo neporazí. Její zdravé vlákno drží člověka pevně při zemi a nutí ho vydobývat si své nároky. Zde nečekejte tichou hospodyňku, nebo pasivního muže, co posedává na kanapi. Zde je svébytná osobnost, co si nenechává nic líbit a neostýchá se hlásit o svá práva! Umí brát - ale dokáže se i dělit. Je inspirací životního elánu a náboje pro ty, co se cítí upozadění a neschopni sebeobrany. Taková nátura zobrazuje zdravou identitu a průbojnost, jež je hodna respektu!

Jsou však i nejrůznější odchylky, není všechno zlato, co se třpytí. A tak se může i stát, že rubínový šat získává nepřirozený odstín záhnědy - to je aura "Sebemilujícího sobce"

Taková zkažená povaha může využívat a zostuzovat jiné, pytlačit v cizím revíru, a dělat lidem ze života peklo, dokud si na něj někdo silnější a mocnější nedošlápne. Člověk s šatem barvy záhnědy může být neurvalý hrubián ale někdy i mazaný podvodník, který rád zneužívá důvěřivosti a dobroty jiných ve svůj prospěch. Vyžívá se v aroganci a rád předstírá nadřazenost, to jsou jeho typické nástroje manipulace. Je jako balvan, co zaterasuje cestu druhým. Jeho bytost se prohýbá pod tíhou hamižnosti a bývá králem korporátních večírků, nebo královnou zlatých prstenů, chytře vylouděných z manželova trezoru. Není ani vyjímkou, vidět lkající vdovu s aurickou barvou záhnědy, jak okázale roní krokodýlí slzy nad hrobem zesnulého, ale v mysli už přepočítává poděděné jmění.. Agresor a materialista: tak by se dal shrnout tento typ. Jeho náprava je obtížná, ne-li nemožná, protože jeho sobectví a bezpáteřnost často mírní až zpětný chod osudu - cos zasel, to sklízíš...Těmto lidem není radno ustupovat, jinak jako lišky vyplení veškerý život ve vašem citovém i materiálním hospodářství, tak pozor na ně!

Někdy ale lze narazit na pravý protipól živoucí vitality v lidské povaze. To je aura "Bázlivce".

Tito lidé, svraštělí nechutí k životu a pasivně odevzdaní svému osudu, mohou postrádat nejen zdravý odstín rudé, tedy elán k přežití, ale primárně trpí ztrátou bojovnosti se životem. Mohou též trpět nízkou fyzickou odolností. Příčiny se různí, avšak jedná-li se vyloženě o povahový vzorec, člověk budí dojem, že v jeho žilách chybí všechna krev. Je to povaha, co všechno rychle a brzy vzdává, trpí poraženeckými náladami a mívá pohled trpící laně, co je pronásledována lovcem. Je nesnadné, pokud takový člověk žije v prostředí, kde je konfrontován se silně průbojnými jedinci, jelikož je náchylný k tomu, být válcován a drcen, nebo dokonce šikanován predátory ve svém okolí. Zde se nabízí alternativa pro život bez cíle - hledat ho a neposlechnout svou slabinu, že všechno vzdát už ze startu je nějaké řešení. Vzepřít se, přijmout výzvu a neleknout se nějakého toho šrámu, to k životu zkrátka patří!

Nabízí se ještě jeden příklad nepěkně vypadajícího rubínového šatu, a to, když je děravý a potrhaný. Je to aura "Workoholika"... a pramálo záleží, zda se jedná o svědomitého pracovníka firmy, nebo uštvanou ženu v domácnosti, pečovatele, či obětavé dobrovolníký bez nároku na honorář.

Vlastník potrhaného rubínového šatu zřejmě zapoměl, že v dnešní době existuje automatická pračka, a není třeba jeho šat odírat ručně na valše. Ano, tušíte správně, je to aura nenapravitelného dříče, autodestruktivního pracanta, co nedbá na opotřebení své vitality. Stále pracuje do úmoru a stále má pocit, že je to málo. Tíží ho pocit, že všechno musí zvládnout vlastními silami a ještě si do valchy přidat pár šatů od okolostojících zvědavců, kteří neváhají zneužít jeho pracovitosti a oddanosti profesnímu výkonu. Jeho čas je tolik zaplněný vynucenou činností a životem na autopilota, až má pocit, že život sám se řítí střemhlav kupředu, ale on se ho neúčastní tak, aby byl šťastný. Jakoby snad on nežil vlastní život, ale jeho život ho jen používal jako nástroj - jako výkonnou jednotku, co nesmí nikdy selhat a musí vydržet vše. Zde je jediná rada: Zastav se! Ty šaty nelze opravovat a látat donekonečna, a nové nedostaneš.. Anebo - kup si konečně tu automatku: a předeleguj povinnosti na jiné!

Pokračování příště...