S kým to vlastně žiju?

19.01.2022

Když rekapitulujeme svůj milostný život, někdy se mohou zpětně vyskytnou otazníky nad partnerstvím, které jsme již prožili a uzavřeli. Není dobré se neustále vracet do minulosti, ale v určitých případech nám objasnění minulých zážitků pomáhá lépe pochopit nejen parnera - ale i sebe sama a pozici, kterou máme tendenci ze zvyku dokola zaujímat i v případě nových lásek.

Situace:

Na příkladu ženy, která prožila náročné manželství a poté několikaletý vztah s dalším mužem, si ukážeme, jak může určitý typ vazby energeticky ovlivňovat stav aury. Dotyčná žena si zpětně klade otázku, jakou osobností je vlastně její ex-manžel a co se mezi nimi odehrávalo za interakce? Může se občas stát, že v něterých vztazích je jeden z partnerů vnitřně natolik nepřístupný, nečitelný a uzavřený, že i po skončení takového manželství nedokáže jeho parter/ka plně porozumnět ani jeho povaze, ani vztahu, který proběhl. Automatická kresba nedokáže odhalit všechny detaily, ale pomůže rozklíčovat podstatné prvky vztahu a jeho účastníků. Pojďme se podívat, co se odehrávalo mezi partnery:

Muž (vlevo) má velmi silná a itenzivní spodní energetická pole. Tento rys poukazuje na člověka invazivního, vitálního, tedy osobnost spíše fyzického ražení. V případě partnerství se vyskytuje silná potřeba sexuální aktivity (jako nástroj emočního vybití) a je zde riziko častých nevěr. Solární pleteň je naopak zužená a velmi hustě rámovaná. Tento človek je tedy sice dominantní a živelný, ale jeho nižší sebedůvěra a slabá osobní identita jsou pevně korigovány kontrolou. Hlídá si svůj prostor a pohrdá projevy slabosti. Srdeční oblast je malá, taktéž s pevným okrajem. Je citově uzavřený, s omezenou schopností city projevit, dá se také říct, že jeho citový život je "chudý". V oblasti krku je blok, což (v kombinaci se zuženou solární pletení) může nazačovat osobnost, která byla v dětství ponižována a v dospělosti se takovému prožitku snaží za každou cenu vyhnout tím, že dominuje nad ostatními. Tím udržuje navenek dojem síly a nadvlády. K partnerce se vztahuje pouze přes druhou a třetí čakru. Žena (vpravo) má vyčerpané druhé a třetí pole (kde je s partnerem propojena) a její slabé provázky v těchto oblastech unikají (na krátkou vzdálenost) opačným směrem. To dělá dojem, jakoby partnerka chtěla vnitřně "utéct" před invazivní partnerovou energií. Její srdeční oblast je naopak extrémně nahuštěná a veliká, snaží se nabídnout citovou nitku manželovi, ten ale neodpovídá. Silná srdeční oblast ženiny energie svědčí o bohatých citech, které je nucena zadržovat a hormadit ve svém poli, neboť parner je nepřijímá a neopětuje. Z krku vybíhá slabý provázek, jako snaha o bližší komunikaci a propojení s partnerem. Zde jde evidentně o výukový vztah, který byl od začátku založený především na tělesné přitažlivosti. Když přerostl v manželství, ukázaly se mocné rozdíly ve vnitřním založení a potřebách každého z partnerů. Nejde tedy pouze o povahy! Jde o druh energie, se kterou se každý rodíme. V tomto případě se sešly dvě naprosto nesourodé duše. Citlivá žena, toužící po bohatém citovém životě a živočišný muž tvrdšího ražení, který se citovému životu spíš vyhýbá. Rozvod byl pro obě strany dobrým řešením a nabídl prostor k navázání nových vztahů, které by lépe vyhověly oběma stranám.

Tatáž žena později navázala vztah s dalším mužem, se kterým strávila několik let života:


Tentokrát je žena na obrázku vlevo a její nový partner vpravo. Všimněme si, jak se pole partnerky výrazně proměnilo. Oranžová, žlutá i zelená vrstva se naplnily energií, oblast hlavy se zvětšila a rozšířila (získání duševní motivace) a celá aura získala pěkný zdravý obrys. Je očividné, že tento vztah zapůsobil blahodárně na její sebedůvěru a podnítil chuť k životu.

Partnerova aura je poměrně vyrovnaná. Solární pleteň a srdeční pole mají náležitou hustotu, ale vykazují menší aktivitu. Na rozdíl od předešlého modelu vztahu, jsou zde energie měkké a neinvazivní. Zde tedy muž nevytváří agresivní tlak, ale stále platí, že v oblasti pleteně kontroluje a hromadí energii pro sebe (průběžně kalkuluje, jaké výhody vztah přináší). V oblasti druhého pole i srdce je pěkné vzájemné propojení energií, city i přitažlivost spolu souzní. Velkým "plus" je citová nitka, kterou muž navazuje vyloženě srdeční vazbu k ženě. Láska z jeho strany je přítomna a probíhá oboustranná výměna. Drobné "mínus" v takovém svazku se projevuje na velikostech zelených citových nitek. Partnerčina nitka je o poznání větší a intenzivnější, z čehož můžeme usoudit, že ačkoliv se oba milují, partnerčiny city jsou o poznání silnější a otevřenější. Nitky v oblasti krku vyjadřují způsob partneři usilují o společnou komunikaci. Nitky se ale navzájem míjí. Je možné, že právě nesourodost názorů na život byla příčinou pozdějšího rozchodu.

Každopádně toto partnerství bylo nepochybně krokem kupředu. Přineslo oběma lidem množství krásných a hodnotných zážitků, posílilo jejich sebehodnotu a poskytlo dobrou základnu pro ozdravení citových problémů z předešlých vztahů.