Osobní temperament Moravia

12.04.2023

Dotaz:

I já bych se rád zeptal jaký jsem typ a co můžu na sobě a na svojí povaze vylepšovat, to mě moc zajímá, tak až budeš mít Verčo chuť, tak si to od tebe taky rád přečtu, děkuju předem.

Typologie osobnosti: Moravia - venkov

Tento naturel se vyznačuje vřelým vztahem k rodné hroudě a jeho typologie předznamenává intenzivní vazbu na kraj, v němž se narodil. Těžko hledáme člověka, co by byl strostlý se svou rodnou zemí tak, jako právě charakter Moravia. Tím se myslí, že krajina a její úrodná zem, je pro dotyčného jakási živná půda jeho osobního temperamentu a poskytuje mu veškerou energetickou zásobu sil duše i jeho těla.

Je k pozastavení, jak moc se tento muž dokáže rozohonit, při pohledu na zdevastovanou krajinu své rodné hroudy, protože jeho mateřština a milovaná zem je jakási nehynoucí součást ducha tohoto svébytného muže. Proto se jedná o člověka, co více méně následuje hlas svých předků, jelikož je hluboce srostlý s kořeny svého rodu a má nutkání opečovávat rodné hnízdo tak, jak mu velí jeho vlastní Já. Když se podíváme zblízka, můžeme spatřit jeho měkkosrdcatou hruď, dmoucí se jen napovrchu jakousi pýchou a tvrdošíjností jeho přátelské, leč mocichtivé povahy, jejíž dominantou je zneuznaná pýcha. Víc než válka o koryto, ho často zajímá boj o poslední slovo! Je to pán svého kraje, pozemků a rodů, co neodbytně brání svůj původ před nepřátelskou opozicí a všemožně usiluje o udržení bezpečných vod všude tam, kde se jedná o jeho majetek, či živobytí. Jeho povaha je tvrdohlavá, někdy až divoká a nezřízená při pohledu na kohokoliv, kdo by se odvažovat vstupovat bez dovolení do jeho výsostných vod soukromé krajiny. Tam, kde se jeho ruka dotkne hlíny, vybují omamná vegetace spolu s nádhernou scénérií pěstěné krajiny, co si tento muž vždy cení, velebí a ochraňuje, nicméně právě pro tu jeho zvyklost: "Ochraňovat, co je mé", se mnohdy střetává s vlastní tvrdohlavostí a podvědomou útočností, kde někdy dochází k něchtěným potyčkám, co nepřinášejí žádné kloudné výsledky. Není ani vyjímkou, že jako uznání za jeho bohulibou tvorbu tento muž někdy sklidí soudy těch, jimž se neurodilo tolik, aby svému sousedu popřáli též dobré a hojné živobytí.

Právě tento sveřepý jedinec je stvořen pro poklidný život v domovině, co mu snáší do klína každé roční období své bohaté plody a nutí ho žít v pestré harmonii a souzvuku s každou roční dobou. Pohled na kraj, z něhož vzešel jeho rod je mu pohlazením na duši a jakýmsi pocitem jistoty při jakýchkoliv eskapádách, co sem-tam potkají každého.

V životosprávě je temperament Moravia bodrým jinochem s poživačnou chutí k jídlu. Nicméně právě jeho houževnatost mu dodává silnou schopnost trávit vydatné pokrmy, co vzešly z rodného kraje. Tvrdá oponentní povaha vytváří správné podmínky pro bohatou konzumaci mas, sytých a vydatných pokrmů sedláckého typu, a taktéž i velikost porce se podobá spíš rozlehlému dvoru selské usedlosti:-) Tím se naznačuje, že Muž typu Moravia miluje a dobře snáší tradiční a vydatnou kuchyni svého kraje a jeho tělo skvěle zpracovává vše, co se pěstovalo, živilo a ulovilo právě v lůně jeho domoviny. Jako každý silný muž, trpící na obžerné večeře si však Moravia musí uvědomit, že rodný kraj zahrnuje též přírodní rytmus rána a noci, kdy prapůvodní pracující lid vstával s východem slunce a uléhal při jeho západu, což je určitý přirozený harmonogram jeho vlastních rodových kořenů. Přeneseně to symbolizuje člověka, co by měl dodržovat jakýsi zdravý režim v jídle během dne a večera - nikoliv se povzbuzovat pozdní noční hostinou! To přísluší zhýralému dvořanstvu na moravské tvrzi, nikoliv venkovskému jinochovi, jehož zažívání je po dlouhém pracovním dnu vyhládlé po vydatné večeři, ale nikoliv ještě po večeři číslo dvě, chraň bůh - po nočním obžerství číslo tři!

V případě, že je muž druhu Moravie schopný si odřeknout přebujelou chuť na noční hody, velmi mu prospěje jednoduchý pokyn, aby dle jeho naturelu a založení přestal požívat pochutiny s falešnou náplní. Jinak řečeno - každé jídlo má být prvoplánově navařeno dobrou hospodyní, nebo hostinskou, nikoliv zakoupeno natruc času, protože Moravia vydatně tloustne po jedovatých látkách a příměsí v uměle zpracovaných potravinách. Jeho typ je od přírody nastaven na čistý a kvalitní obsah pokrmu, s příklonem k sezónní potravině!

Poctivá venkovská jídla navařena s péčí a pozorností, jsou v průběhu dne i večera nejvíce žádoucí, avšak Moravia je povětšinou muž, jemuž je zatěžko dodržovat doporučený jídelníček, a nesnadno se zříká svých zlozvyků, z čehož vyplývá, že tento rozbor temperamentu mě stál mnoho sil zřejmě zcela zbytečně:-D!

Odpověď:

Ještě i po několika přečtení tohoto krásně a trefně napsaného dílka jsem musel dát autorce velký dík za ukázku zbytečného a nadutého ega, které mě nutí si stále šlapat po štěstí :-)) .

Ach ten temperament.

Vztah k jídlu je naprosto přesný, jakoby mi Verunka koukala do mého nezřízeně poživačného talíře, nebo spíše až korýtka :-)) .

Verunko, moc Ti děkuji, jako vždy, perfektní a přesné.