Narozeninový waltz

15.04.2023

Je to vzácné a jedinečné období, které sebou často přináší zvláštní a neobyčejné shody okolností.

Zde mluvíme o čase kolem dvou až třech měsíců před a po narozeninách, kdy v našem životě bují energetické proudy, co velmi často sebou přinášejí náhlé životní události, převraty a změny, po kterých jsme třeba i několik let prahli, ale byly do té doby v nedohlednu.

Každý prožívá tento čas posvém. Jsou mezi námi lidé, kteří považují toto období za jakýsi přežitek a jen neradi se konfrontují s myšlenkou, že na jejich skráni přibyl jen další šedivý vlas, a proto své narozeniny neradi slaví, nebo i někdy dokonce utajují tak, aby si o nich nikdo nedomyslel, že jsou už zase o rok starší:-) Někdo jiný na jejich místě zas velmi rád a okázale přiznává, že přišlo období obdarovávání a oslavy, a s vervou chystá velkou hostinu, party, nebo dokonce společnou dovolenou s přáteli, aby byl středem pozornosti na svůj významný den a náležitě se uspokojil pocitem, že ostatní se podílejí na jeho radostném dni, kde je on sám - oslavenec, zlatým hřebem svého velkého dne.

Bez ohledu na zvyky a nesnáze, co se týkají narozeninových oslav, nebo někdy tichého odmítání nežádoucích gratulantů, je tato doba nápadně typická pro osudové události všeho druhu, a tím nám jaksi připomíná, že určité hybné síly kosmu rozvířily svůj prazvláštní tanec a tančí v tomto období pouze pro nás, ať už ve prospěch, nebo i pro poučení a posunutí věcí kupředu. Jde o zajímavé souvislosti, kdy mnozí lidé, co jsem poznala, se v době okolo, nebo těsně po narozeninách setkávají s nějakou osudovou výzvou, co změní jejich úhel pohledu na život a přinese jim mnohá ponaučení, nebo nalézají nečekaně práci, v níž se konečně usídlí po mnoha měsících (někdy i letech) marného hledání, nebo potkávají spřízněné duše či osudové lásky, co nevratně zasáhnou do jejich dosud poklidného života a změní jeho směr. A tudíž sami oslavenci se sami sebou navlas přesně přesvědčují, že narozeninové období je jakási magická brána, co se může otevírat dokořán třeba jen jednou za několik let, ale pokud se doopravdy otevře, tak vyhlídka za jejími vraty skutečně stojí za námahu!

V některých případech jsem se setkala s lidmi, jimž magické síly v ten čas přitančily do života a přivábili silnou i nebezpečnou vazbu k někomu, kdo se ve výsledku neprokázal dobrým charakterem, a tak ten tanec připomínal spíš vášnivé tango s ďáblem, nežli roztomilou procházku rozkvetlou loukou. Vždy se však nakonec ukázalo, že tento osudový zvrat přinesl oslavenci tvrdou lekci, kterou později zúročil v nějaké nové situaci, kdy si bravurně dokázal poradit s tím, jak se promenovat po tanečním parketu s někým podobným, ale umně ho dokázat vyhodit z kola ven! Pak se jeho taneční umění již vypilovalo k dokonalosti a on nalezl nové sebevědomí, pamatujíc si při tom každý krok!

V jiných případech se magická brána otevřela dokořán a přivedla muži, nebo ženě opravdu skvostné povolání, co jako zázrakem vyhovělo jejich potřebám do posledního detailu. Tam se rozmohl smělý výrazový tanec oslavence, co nemá žádné určené kroky a pravidla, aby člověk sám dokázal předvést, co se ukrývá v jeho nitru a otevřel náruč seberealizaci, po které prahnul.

A pak jsem neméně často viděla případ, kdy člověk jakoby ustrne ve svém životě na místě a nepohybuje se vpřed. Pak sedí pomyslně za pecí, čekajíc na souhru osudu, ale magické síly mají zcela jiné plány a jako natruc roztančí oheň uvnitř pece, aby oslavenec, skrápěný potem náhlé výhně, byl donucený vyběhnout ze dveří ven, a tím se sám ujmul žezla činitele, které do té doby očekával pouze od hybných sil osudu, na něž pasivně spoléhal. Takový tanec připomíná běh po žhavých uhlíkách, co sice pálí do chodidel a způsobí několik málo puchýřů, nicméně i to je podnětná zkušenost, jak se s velkou vervou, do té doby pasivní jedinec, dokáže odhodlat uběhnout pěkných pár metrů z bodu A do bodu B, když do té doby jen posedával na jednom místě.

Dokonce se v některý případech děje, že oslavenec dostane k narozeninám rozchod, nebo rozvod, namísto milostného usmíření, které vehementně očekával. Tam je to tanec ve smyslu krok-sun-krok, opatrný a nejistý, kdy se z dříve fungujících manželství stane jakási výuková taneční scenerie, ve které jsou načrtnuty klasické otisky bot. Jedny zelené a pak ty červené. Jedny jsou pokroky a druhé chyby. Pak si oslavenec musí oživovat jen sólo tanec, kdy následuje zelené šlápoty, které napomáhají jeho pokroku vpřed a symbolicky předestírají správnou budoucí cestu. Naproti tomu červené šlápoty, jichž se musí vyvarovat, ho svádějí a připoutávají zpět k jeho dosud špatně odtančenému období v páru. Pak, když se bude držet správného postupu ve svém sólo předtančení, bude si moci nakonec znovu zatančit v párové souhře s někým novým, a ověřit si tím, jak se ve své formě párového tance za ten čas upřímně zdokonalil. A právě od toho jsou zde zelené šlápoty osudu a jeho magických hybných sil, které neodpustí žádný úhybný manévr.

Čas narozenin je tedy ideální doba k tomu, aby si každý člověk udělal pořádek ve svém nitru a vybral si styl tance, který se k němu hodí. A je nanejvýš důležité, aby si zvolil též správný druh bot, které mu v jeho tanci budou ideálně sedět. Protože tančit valčík v botaskách a pošlapat tím své dámě nohy, je stejně tak nelogické, jako se třeba zříci tance jako takového, jen proto, že má člověk někdy v životě pocit, že nemá co nabídnout, protože všechny naučené kroky už zapomněl. I v tom případě existuje návod - je možné se jen tak pohybovat do rytmu hudby a zcela improvizovat, protože i svévolné pokusy přinášejí své ovoce, a i když sem tam uklouzneme, neznamená to, že nemůžeme šťastně protančit životem i přes nějaký ten krok vedle!