Manželství jako očistec

21.01.2022

Dotaz:

Dobrý den, Veroniko, obracím se na Vás ještě jednou, a sice kvůli manželovi. Je o hodně starší, než já a má velice problematickou povahu. Jsem s ním 20 let, máme jednoho společného syna, on má z předchozích dvou manželství tři další dospělé děti a je už i pradědečkem. Se svými nejstaršími dcerami a jejich dětmi se vlastně vůbec nestýká, přišli jsme také nakonec o všechny známé a přátele. Nechci se příliš rozepisovat, jen by mě zajímalo, jestli manžel kromě jiného neskrývá i nějaké temné tajemství ( pokud se to dá vyčíst z automatické kresby) a jak je to s jeho vztahem ke mně.

Narodil se ...................., jmenuje se ............. Už jste dělala rozbor dceřina a mého vztahu, který byl velice přesný. Já jsem se narodila ............. Děkuji a zdravím...

Rozbor:

Dobrý den, děkuji za vaši důvěru! Když jsem se podívala na obrázek, jaký mi předložila automatická kresba, bylo mi z toho smutno. Velmi kulantně a skromě jste popsala vztah s vaším partnerem, který je v reálném životě úplným očistcem...

Nevím, co myslíte otázkou s tématem "temná tajemství" - asi tajnou minulost vašeho partnera, kde se obáváte, že bude plná neřestí, zloby a činů, které je lepší neznat. Nevědět... Váš partner má už vyšší věk. Ať byste se dozvěděla cokoliv, pro váš život to nebude mít již význam. Radím vám - nepátrejte v minulosti. Nechte ji spát. A svému muži ponechte jeho osud. Ať všechny důsledky nese na svých bedrech, byť zůstávají pro ostatní neodkryté... Vybrala jste si pro život nesmírně těžký úděl. Duše vašeho partnera je DOSLOVA na kilometry vzdálená od té vaší. Byla to volba, co přinesla do vašeho života mnoho bolesti.

Váš manžel i ve svém nynějším věku, kdy zub času mohl trochu obrousit "hrany" jeho agrese, se nepoučil a nezmoudřel ani v základních lekcích, které mu osud nabídnul. Jeho duše se učí teprve základním hodnotám. I tak bylo jeho úkolem, přijmout alespoň některé z nich. Nestalo se to - bohužel. Jeho tvrdost, neústupnost a uzurpování ostatních, se v podstatě vůbec nezměnily. Jeho srdce se nenaučilo milovat, jeho charakter se nenaučil toleranci a jeho úmysly STÁLE ZRAŇUJÍ.

Vše je vidět na jeho poli, které je i v jeho věku stále plné energie - tedy v některých sektorech. Všechnu energii, kterou ještě má, se však doteď nenaučil používat KONSTRUKTIVNĚ. O tom svědčí velmi agresivní první, třetí, páté i šesté pole jeho aury. Naproti tomu vy sama ztrácíte v kontaktu s manželem všechnu sílu a vitalitu. Nedají se snad ani spočítat všechny rány, co vám partner zasadil do srdce. Vy ho přes všechnu tu bolest a urážky už nedokážete milovat, i kdybyste chtěla. Bolesti, co jste zažila, bylo příliš mnoho a vaše city k němu již dávno "vyhořely" pod náporem opakovaného stresu a zklamání. Váš vztah k němu je založen především na pocitu povinnosti a určitém úvazku k jeho duši. V kontaktu s ním je ve vás však stále "malá dušička". Svého muže se bojíte a váš vztah vám vzal veškeré sebevědomí. Přestala jste vnímat vlastní hodnotu i své potřeby... To by bylo třeba napravit!

Vaše aurické provázky omotávají jeho "ostny" a snaží se mírnit zlobu a nesmiřitelnost v jeho srdci. Bohužel to nestačí. Není ve vaší moci, abyste dokázala změnit jeho povahu a jaksi povýšit jeho duši do úrovně, kam nedosahuje. Nyní si vlastně ani nezasluhuje vlastní pokrok, jelikož na úrovni lidskosti má opravdu špatné skóre. Je příliš mnoho lidí, kterým ublížil a příliš zloby i krutosti, co rozprostřel do svého okolí.

Váš muž je na vás nyní závislý. Solární nitka jasně napovídá, že jste jediná, kdo mu zbyl. Kdo zůstal opravdu při něm. Je mi jasné, že jste příliš cituplná duše, než abyste ho nechala naposlas svému osudu. Budete při něm stát až do posledních chvil jeho dnů... Nedá se říct, že vás miluje, protože se za celý svůj život nenaučil milovat nikoho a nic, kromě svých sobeckých zájmů a úmyslů. Nyní jeho síly, co využílal jen pro svůj sobecký propěch, pozvolna slábnou a no se o vás opírá. Je to tedy opravdu těžká a dlouhá zkouška pro vaši duši.

I tak bych vám velmi doporučovala - odpoutejte se - alespoň částečně z tohoto vztahu. Udělejte si nějakou radost, hledejte příjemná zpestření vašeho dne a rozptýlení ze stresu, jakým pro vás váš mnohaletý vztah je. Nerada to říkám, ale tohle partnerství je pro vás ohromné břemeno, co potlačilo vývoj vaší duše, ačkoliv i těžké lekce jsou nám nápomocné a výukové. Nenechte svou duši žít jen pro službu druhým! Udělejte něco pro sebe! Pozdvihněte se... Třeba tak, že v rámci možností se budete věnovat aktivitám, co rozradostní vaše srdce a osvěžují (a posunou) vaši psychiku kupředu. Směřujte do budoucnosti a naplňte svůj život novými podněty a svými vlastními zájmy. Váš partnerský vztah už by vám neměl diktovat podmínky a omezovat vaší duši, tak, jak tomu bylo dříve...Přišel čas pro vás!