"Kdosi"

17.04.2023

V  našich životech se odehrávají nejrůznější druhy situací, kdy nevíme, kam se vrtnout a ta nestálá štěstěna nás houpá na miskách vah, až z toho můžeme mít někdy závrať. Avšak hybné síly kosmu nás nemají v úmyslu nechat na holičkách, a proto se čas od času stane, že když nevíme kudy kam, snese se k nám nečekaná souhra okolností, kterou nazýváme ZNAMENÍ.

Mít na každém kroku jasné znamení a ukazatel, jak a kudy postoupit dál ve svém životě, jednalo by se pak o fádní život bez špetky dobrodružství a výzev. Proto jsou znamení jevem, co zažíváme spíše pomálu a jde o průvodní jev bodu obratu, co vždy a za každých okolností musí člověku dát najevo, kudy bez odkladu musí uhnout na té a té křižovatce, aby jeho další cesta ubíhala správným směrem. Je zajímavé, že v některých případech se však znamení jaksi neprokážou valnou kvalitou sdělení, protože nejde o "boží zásah", nýbrž o jev v bodě přitažlivosti k určité situaci, nebo člověku. Pak se jedná o takzvané falešné znamení, ale o tom všem se vypráví v následujících zážitcích a zkušenostech:

Znamení a jejich síla

Jistá dáma byla zdrcena šikanou svého nadřízeného a jeho extrémistickým chováním vůči ní. Denně se potýkala s pocitem, že si nemůže dovolit odejít ze zaměstnání, ale zároveň nedokázala vzdorovat tak velkému psychickému tlaku, co jí už naprosto přemohl. Jednoho večera seděla v ložnici, když náhle pocítila jakési sdělení ve své mysli, v tom smyslu, že se musí této situaci postavit tvrdě a s hrdostí, protože onen muž nemá žádné právo s ní takto jednat, a díky tomu pocítila posilu své sebekázně a důvěru ve vlastní sílu. Chvíli nato se z ničeho nic sama rozsvítila lampička na jejím pracovním stolku a dotyčnou ženu to sice překvapilo, ale kupodivu nevylekalo, jelikož podvědomě ihned věděla, že jí tím "kdosi" naznačil, že jí takříkajíc svitlo a její myšlenka je dána shůry. Nedlouho poté se také stalo, že se úspěšně dokázala před svým útočníkem obhájit a on se zanedlouho odstěhoval. Tím byl problém jako zázrakem vyřešený.

Dalším zajímavým případem je nezdravý vztah dvou přátel, kteří se po mnoha svárech jaksi roznemohli a snažili se zcela nelogickou cestou svůj rozpor řešit. Tam kde byla předtím silná fixace jednoho s druhým, se nyní přikutálelo jablko sváru a řešení se nabízelo v umělém smíření, pod jehož pokličkou klokotala již bující nesnášenlivost a bytostná averze jednoho k druhému. Pak se v rámci jedné nepříjemné situace, kdy jeden z nich stál uvnitř místnosti a druhý z ní právě odcházel stalo, že náhle průvanem bouchly dveře a obrovský střep těsně minul jednoho ze zúčastněných. Oba byli touto nebezpečnou chvilkou velmi zaskočeni. "Kdosi" tehdy shůry vehementně pohrozil, že tento vztah zavání budoucím dramatem a rozlukou. Tím bylo jasně naznačeno, že zde doutná již pokročilý problém, hrozící dalšími nesnázemi, což následující situace zcela jasně potvrdily, protože tato dvojice se byla nucena nakonec rozdělit stejně ostrou a velmi tvrdou cestou, co vyústila v osudové nepřátelství a pohanu. "Kdosi" tehdy varoval rozbitými dveřmi, aby si každý šel raději zavčasu svou cestou sám. Bohužel, ani jeden z nich neuposlechl včas...

Neméně zajímavou situaci zažila žena, která se po letech nesnadného manželství nechala uchlácholit sliby svého nevydařeného muže a znovu mu otevřela svou náruč, kdy doufala, že dokáže nakonec změnit a usmířit křivdu, kterou na ní partner napáchal. Právě o vánočních svátcích, kdy zasedali ke štědrovečerní večeři, si dotyčná uvědomila, že musí odnést cosi do pokoje, kde společně s partnerem spali. Z neznámého důvodů se však zasekly dveře a žena zůstala v pokoji uvězněná. Vší silou do nich tloukla, ale až později si někdo konečně všimnul, že dlouho nepřichází a rodina jí musela z pokoje doslova vyprostit. Poté si žena kladla otázku, proč zrovna takováto situace se jí stala v průběhu svátečního večera. Okolnosti však promluvily rychlostí blesku. Velmi brzy poté totiž dotyčná zjistila, že partner nejen že se nezměnil, ale dokonce udržuje milostný poměr a celou dobu jí obelhává. "Kdosi" opět promluvil svým specifickým jazykem - znamením, aby tuto ženu varoval před návratem k bezcharakternímu muži.

Co tě nezabije, to tě posílí - říká se. Někdy však zažijeme příliš mnoho karambolů najednou a pak se často bojíme, co by mohlo přijít příště. Přesně tak se cítil i jistý muž, jehož diagnoza po těžce prožitém osobním období přinášela nevyhnutelnou hospitalizaci včetně operace. Jeho sklon ze strachu vše odložit však způsobila, že se nemohl odhodlat do nemocnice jít. Jedné noci měl však sen, ve kterém mu kdosi radil a kladl na srdce, aby do nemocnice chvátal hned následující den. Po probuzení však muž stále váhal, protože se nesmírně bál, co mu operace přinese za problémy. V tu chvíli mu z police popadaly všechny uložené knihy na zem. Knihy, na které celé měsíce nikdo ani nesáhl. Vyděsil se sice, ale bylo mu ihned jasné, že toto je výzva, aby už to konečně udělal a neodkládal. Vše proběhlo hladce a nyní se opět těší zdraví. Navždy si však pamatuje moment, když onen "kdosi" zasáhl do jeho svazujícího strachu a donutil ho jednat!

Někdy se nám stane, že hádky v rodině se přehoupnou do otevřeného konfliktu, který se v nouzovém případě přemění až na nevraživou nenávist. Přesně tak se totiž cítil muž, jehož bratr ho okradl a ještě se pokusil zničit jeho podnik. Ta bezmoc a zloba nad celou situací v něm vzbudila touhu po pomstě a odplatě. V té samé chvíli, kdy zlobně pomýšlel na svého zrádného bratra, se snažil zapojit nový plynový sporák, avšak jeho nepozorností se sporák téměř vznítil a celý dům mohl v momentě lehnout popelem i s dotyčným mužem. Jako zázrakem však situaci na poslední chvíli zachránil, ale v jeho duši se tímto momentem ihned usídlila myšlenka, že "kdosi" mu jasně dal najevo, že jeho zloba může mít devastační důsledky pro všechny zúčastněné a nesmí jí za žádnou cenu podlehnout. Díky Bohu, tento muž dokázal ovládnout svůj hněv, protože pochopil, že přesně to bylo nezbytné k tomu, aby tu situaci nakonec zvládnul s co největší noblesou a nadhledem, jelikož protistrana si usmyslela, že ho dostane do pasti soudních procesů, které nakonec vyčpěly jako pára nad hrncem.

Rozmanité situace

Můžeme mít štěstí a v našem životě se neobvyklou cestou objeví okolnosti, co přitáhnou správného muže, či ženu, aby nám s něčím pomohli.

I to je případ muže, který se v autobuse chtěl seznámit s novou sympatickou kolegyní a prohodit s ní pár slov, a jaksi nenápadně po ní házel očkem. Ale dotyčná žena si ho jako naschvál vůbec nevšímala. Muž nevěděl, jak navázat konverzaci, protože k oné ženě ho táhl zvláštní pocit sympatie. Když vystoupili z autobusu, žena šla více kroků před ním, ale náhle zakopla a její bota zůstala ležet vprostřed chodníku. To byl nečekaný moment, vhodný k tomu, aby se muž chopil příležitosti a přispěchal jí botu nazout:-) Bylo to komické, jelikož se tato situace podobala doslovně scéně z pohádky o Popelce. Kdo by si však myslel, že šlo o jeho budoucí choť, velmi se mýlí. Tento muž měl totiž vzápětí zažít velké zklamání v lásce a musel projít rozvodem díky nevěře své ženy. Jeho kolegyně se stala jeho vrbou a citovou oporou po dobu, než se štěstěna otočila a on znovu našel naději, dokonce i novou lásku. Popelčin střevíček tehdy jasně naznačil, že tito dva se musí setkat a seznámit, aby si navzájem vypomohli v nouzi! A věřte nebo ne, doteď si myslí, že tu botu měl na svědomí "Kdosi":-).

Podobný případ zažila žena, jejíž smutný osud připomínal cestu osamělé bojovnice. Nedařilo se jí nalézt vhodný protějšek a jednoho dne, uvnitř ruchu hromadné dopravy jí napadlo, že by v ten den chtěla potkat novou známost, protože se cítila nesmírně sama. Krátce nato si všimla, že za ní někdo běží a klepe jí na rameno. Byl to její starý známý, v němž ale neviděla budoucího manžela, nýbrž dobrého kamaráda. Jak byla překvapená, když jí nadhodil, že se právě rozešel se svou přítelkyní a velmi se tím rmoutí. Slovo dalo slovo a tito dva přátelé si navzájem pomohli zahojit svůj žal z rozchodu a osamělosti. Později se ukázalo, že dotyčný muž je znovu zamilovaný, a žena která mu pomohla, aby se znovu vzchopil, sice nepoznala toho klíčového dne novou lásku, jak si tolik přála, ale byla nakonec velmi šťastná, že napomohla k lásce někoho druhého, svou trpělivou podporou a pomocí blízké duši. A "kdosi" jí za to jistě poženhal.

Máme-li dobrou práci, o kterou nechceme přijít, je někdy těžké se smířit s tím, že naši nadřízení se mohou stát našimi katy a soudci v jednom. Takový byl i případ ženy, které se její nadřízená pokusila vnutit ortel, že zavinila jakýsi karambol v objednávkách, protože toho času nahrazovala práci své kolegyně, co byla na dovolené. Všechno hrálo pro to, aby obviněná žena dostala výtku a povinnost splatit veškeré náklady spojené s chybně vyřízenou objednávkou. Suma přesahovala celý roční plat a dotyčná žena se modlila o pomoc, jelikož neměla v rukou žádné důkazy, svědčící pro její nevinu. Poté, co se její kolegyně vrátila znovu do práce, se bez jakéhokoliv vyzvání s vervou pustila do prověřování celé objednávky znovu a tvrdila, že nadřízené nevěří! Jako zázrakem sama od sebe předložila nakonec tolik důkazů, že nebylo možné již její obviněnou kolegyni znovu osočit. Je pozoruhodné, že právě od této ženy by to nikdo nečekal a že její jednání vyvěralo z jakési zvláštní solidarity, kterou už pak nikdy znovu neprokázala. Žena postižená falešným obviněním je dodnes přesvědčena, že "kdosi" zasáhnul právě do jednání její kolegyně tak, aby se ona sama stala tím mečem pravdy, co protne okovy lží a je jí za to ze srdce vděčná.

Jako naschvál se nám někdy do cesty připlete někdo, kdo se vydává za lepšího člověka, než jakým ve skutečnosti je. Přesně to zjistila i žena, jejíž nový nápadník ji přivedl až za hranici soudnosti, protože byl zadaný a ona vdaná, nicméně jí tvrdil, že větší lásku nikdy v životě nepoznal. Ona byla připravena opustit kvůli němu svojí rodinu a začít po jeho boku žít zcela nový, vzrušující život. Než však došlo na akorát, stala se jí dramatická dopravní nehoda, při níž jen tak tak vyvázla z hořícího vozu a zachránila svůj holý život. Krátce nato se prokázalo, že její nápadník je ve skutečnosti podvodník, který ji celou dobu vodí za nos. Snad právě proto se toho dne usmířila s vlastní slepou vášní a vrátila se zpět ke své rodině. Nebýt té autonehody, možná by ji "kdosi" později udělil ještě složitější lekci, aby pochopila svůj omyl a poznala, kde je její pravé místo.

Falešná znamení

Můžeme se snažit jak chceme, ale člověk, co zatouží po lásce, se při vidině spřízněné duše dokáže slepě oddat svým fantaziím a za znamení shůry může pokládat i vjemy, co ve skutečnosti vlastně podvědomě sám utváří. Tato znamení se obvykle projevují v podobě jakýchsi připomínek bodu našeho zájmu a nadšení. Nejednou se tedy stane, že kupříkladu zamilovaný člověk všude vidí symboly a obrazy, které mu připomínají toho či tu, do které se zamiloval.

Jedna ze situací, které tomu nasvědčují, se odehrála u dívky, hluboce zamilované do mladíka svých snů. Kamkoliv šla, narážela na nápisy a symboly, co jí připomínaly jeho jméno, jako by si byli souzeni a jako by snad osud sám pečetil jejich budoucí svazek. Tento příběh ale neskončil šťastně, bohužel. Její touha po tom muži byla totiž tak veliká, že svým podvědomím jaksi přitahovala pozornost všeho, co jí připomínalo její velkou lásku. Naneštěstí později zjistila, že dotyčný mladík je problematická osobnost a našla hodnotnou lásku v náruči zcela někoho jiného. Přesto, že její bod atraktivity jí neustále přesvědčoval, že jejich láska dojde naplnění...

Podobný případ se stal i u ženy, která vehementně doufala v to, že její nový nápadník je přímo osudová známost a její spřízněná duše, protože kamkoliv šla, viděla obrázky a nápisy, co symbolizovaly lásku na celý život. Těch "znamení" bylo stále víc a víc. Neměla ale pochopení pro to, že by mohla být natolik zahleděná do iluze, co splétala o sobě a o něm, že nevědomě přitahovala pozorností právě ty symboly, vystihující její toužebné přání, ale nic víc. Nakonec, když už byla téměř ujištěná, že se jedná o toho pravého, objevily se nejasné okolnosti, co před tímto mužem varovaly. Situace byla zmatená... Tato žena však natruc své touze použila jednu zajímavou pomůcku, která se může hodit každému, co věří na věci mezi nebem a zemí, avšak nemá jasný ukazatel, kde je pravda. Stejně tak, jako ona, můžeme při nejasných okolnostech požádat Nebesa, aby nám do cesty přinesla situaci, která odhalí pravdu! A tak se stalo i zde, v tomhle případě, a dotyčná žena se během velmi krátké doby jasně přesvědčila o tom, že její nápadník je sedmilhář, co jí celou dobu pouze balamutil ze zcela zištných důvodů.

Tam, kde příliš toužíme po něčem, co nám osud nepřináší, si někdy můžeme vlastní silou vytvořit falešný bod atraktivity, který jakoby stimuluje a živí naše očekávání, nicméně prosba k Nebi o pravdivé rozuzlení situace, se nemine účinkem tehdy, pokud dokážeme pravdě čelit zpříma...Pak nám "Kdosi" ukáže ten správný smysl, nebo směr v bodě obratu naší situace.