Dcera je svérázná osobnost...

22.08.2020

Dotaz:

Dobrý den, Veroniko, dcera byla už od dětství zvláštní, ale připisovala jsem to ADHD, které jí bylo asi v jedenácti letech diagnostikováno a dalším věcem. Moc Vás prosím o hlubší rozbor její osoby, případně jak jí můžu pomoci. Kdyby Vás to neobtěžovalo, prosím ještě o vhled do jejího vztahu ke mně.


Rozbor:

Na obrázku je vaše dcerka vlevo, vy vpravo. Nebude to úplně ideální vztah, protože dcera - ačkoliv vás rozhodně ráda má, se vůči vám projevuje velmi manipulativně - což předpokládám, že se ale odehrává i u jiných lidí ve vztahu k ní... nejen u vás dvou.

V první úrovni aury hromadí existenční energii na váš úkor. Takže předpokládám, že jí nějak podporujete v materiálním směru, nebo něco podobného. Na tom by nebylo nic špatného, ale vaše dcera si je toho velmi vědoma a nějakým způsobem vás existenčně využívá. Je tam z její strany určitá zištnost - kalkul. Vaše pole se "ježí" - to značí, že si dobře uvědomujete toto její chování a je vám to proti srsti. Stejný problém je i na emocionální a citové úrovní. Ona umí být velmi milá, když něco potřebuje a tím si připravuje "podhoubí", aby jí ostatní vyhověli - ale to jednání není mnohdy upřímné.

Také je zřetelné, že se nad vás velmi nadřazuje (to jsou ta modrá oblaka nad hlavou) a má sklony vás až ponižovat. Dokazuje vám svou nadřazenost a občas útočí na hodně citlivá místa (to je ten žlutý solární hák). No ale vy se tomu nedokážete příliš bránit. Přistupujete k dceři velmi shovívavě a vaše veliká láska obtáčí zelenou spirálou její srdce. To ukazuje na fakt, že jí chcete velmi porozumět a přijímat její povahu s opravdovým pochopením jejích pohnutek. To je velmi šlechetné, každopádně potřebujete přijmout i fakt, že některé rysy jejího chování k vám, byste rozhodně přijímat ani TOLEROVAT NEMĚLA! Především to urážení a nadřazování. Totéž ve chvílích, kdy cítíte, že je na vás milá ze zištných důvodu. Tyto vlastnosti potřebuje vaše dcera ze své povahy vykořenit. A to se dá jedině tak, že její blízké okolí nebude přistupovat na její hru, naopak jí nastaví zrcadlo jejího jednání. Musí si uvědomit, že nemá právo ovládat, urážet a zneužívat druhé..

Na vaší auře je znát, že jejímu nátlaku nedokážete úplně duševně odolávat a postavit se sebevědomě do opozice. Jste velmi měkosrdcatá a vaše dcera to dobře ví. Zároveň její dominantní sílu a určitou suverenitu, by jí mohl leckdo závidět:-)

Víte - ona se přes vaší laskavost učí "změknout". Ukazujete jí svým jednáním, jak vypadá otevřenost, citlivost a tolerance - taky schopnost odpouštět. Ona si přes váš vztah "obrušuje hrany". I tak by bylo žádoucí, abyste se nebála být autoritativnější a vyžadovala její respekt a slušnost ke své osobě. Její láska k vám je v jádru intenzivní, ale také trochu "neotesaná":-) Takže je pro vás váš vztah takovou zkouškou tolerance a hlavně trpělivosti. Podle kresby usuzuji, že víc lásky a pochopení od vás snad ani nemohla dostat. Ale nyní je čas, vypustit dcerku "z bavlnky" a přestat jí umetat cestičku. Její povaha potřebuje razantnější střet s realitou, využít vlastních sil a u vás má až příliš velké pohodlí, ve kterém bují její nedostatky a nepilují se tolik její přednosti...

Je to ale silná osobnost a když uchopí svou energii za správný konec, mohla by dosáhnout skvělých věcí. Vůbec se nebojte, stanovit pevnější hranice své tolerance k jejímu chování, když vám něco bude vadit. Je tu naděje, že dcera vůči vám získá zdravější postoj a respekt, i když se zprvu třeba urazí:-) Vy si zasloužíte mnohem laskavější přístup z její strany a ona je ho rozhodně schopna - ale musí chtít! A někdy se pořádně chytit za nos... myslím, že s jejím intelektem vždycky dobře pozná, kdy "přestřelila". Ale je nutné jí opakovaně dávat najevo, kde je ta zdravá hranice...

Odpověď: Moc děkuji, Verunko, nečekala jsem, že se mému případu budete ještě dnes věnovat a myslím, že výklad přesně odráží vše podstatné. Zdravím Vás a přeji hodně štěstí ve všech směrech