Andělská sdělení napsaná pomocí automatického písma:

Pro všechny, kdo marně hledají odpovědi na svá trápení a smutky, jsou k dispozici andělská sdělení. Tyto vzkazy slouží výhradně k tomu, aby člověk, který o ně požádal, si mohl sám pro sebe uvědomit smysl a účel situace, kterou ve své životní fázi právě prožívá. Andělé vždy a za každých okolností pomáhají lidem k většímu pochopení smyslu svého života, lepšímu porozumění konkrétních životních okolností a zdravému pohledu na sebe sama - to především! Nikdy se nestane, že by vás anděl naváděl na špatnou cestu, nebo vám cokoliv vnucoval. Váš anděl zde není od toho, aby vás vyčerpával unáhlenou předpovědí vaší budoucnosti, neboť plně chápe váš osobní rytmus a rozumí vám, jako nikdo jiný. On může znát vaší povahu od A do Z, ale nikdy vás nebude nutit, abyste se příliš rychle pokoušeli brát svůj osud do vlastních rukou, pokud na to není vhodný čas. Jeho úkolem je výlučně péče o vaše blaho. Proto vždy plně respektuje vaší svobodnou vůli a jen jemnými podvědomými impulzy se vás pokouší navnadit ke správnému postupu ve všech situacích bez vyjímky. To, jestli vyslechnete jeho názor a dokážete se chopit jeho doporučení, plně závisí jen na vašem svobodném rozhodnutí. Není šťastnějšího anděla, než takového, který s radostí sleduje, jak jeho milovaný svěřenec či svěřenkyně upřímně postupuje po správné životní cestě...

Pokud máte zájem o andělské psaní, dobře si promyslete, jak nejlépe položit otázku tak, abyste dobře vyjádřili svůj aktuální problém nebo téma, na které chcete znát odpověď.